ทุนการศึกษา ทุนศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนต่อไต้หวัน

ทุนสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน ที่ไต้หวัน ในปี 2019

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน ที่ไต้หวัน ในปี 2019

น้องๆ นักศึกษาคนไหนที่กำลังจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไต้หวัน หรือคิดว่าอยากจะไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ไต้หวัน ช่วงนี้ทางรัฐบาลไต้หวันเปิดให้ทุนสำหรับผู้ที่จะไปแลกเปลี่ยนอยู่นะ ใครสนใจลองไปดูรายละเอียดการขอทุนกันได้นะคะ – ทุนสำหรับนักศึกษา ที่จะไปแลกเปลี่ยน ที่ไต้หวัน 2019

ทุนสำหรับนักศึกษา ที่จะไปแลกเปลี่ยน ที่ไต้หวัน 2019

ทุนแลกเปลี่ยน Thai University Students to Exchange to Taiwanese Universities Scholarship 2019 เป็นทุนจากมูลนิธิการกุศลที่มีชื่อว่า Friends of Taiwan ทุนนี้มีไว้ให้สำหรับเด็กมหาวิทยาลัยที่จะไปเรียนแลกเปลี่ยน ที่ไต้หวัน สำหรับผู้ที่ขอทุนจะได้เงินสนับสนุนจำนวน 60,000 บาท 

เงื่อนไขการให้ทุน

ผู้สมัครทุนจะต้องสมัครเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย ในไต้หวันไปแล้ว และถือสัญชาติไทย

เอกสารที่ต้องใช้

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้ายืนยันตัวตนในหนังสือเดินทาง

2. ใบสมัคร (สามารถโหลดได้ ที่นี่)

3.จดหมายยืนยันการรับเข้าเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

4. เอกสารแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

5. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

วิธีการสมัคร

ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดไปที่

Taipei Economic and Cultural Office in Thailand
20th Floor, Empire Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand

สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
เลขที่ 1 ชั้น 20 อาคารเอ็มไพร์สทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วันปิดรับสมัคร

10 มิถุนายน 2019

** และใครที่อยากไป แต่ยังไม่ได้สมัครโครงการแลกเปลี่ยนอะไรไว้เลย ให้ลองไปติดต่อกองวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีโควตาทุนแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยในไทย กับต่างประเทศอยู่แล้ว

ที่มา : Taiwan Education Center,Thailand

บทความแนะนำ