จอม เอกพนิฏฐ์ จากเด็กเรียนไม่เก่ง บ้านไม่รวย สู่การเป็นสถาปนิกที่อเมริกา

อ่านเป็นแรงบันดาลใจ! แชร์ประสบการณ์จริงของเด็กเรียนไม่เก่ง บ้านไม่รวย สู่การเป็นสถาปนิกที่อเมริกา