คุณตาวัย 79 ปี เป็น นศ.ใหม่ปี 1 สาขา “ทัศนศิลป์” มรภ.โคราช ชอบศิลปะจึงมาเรียน

ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาทัศนศิลป์ อายุมากถึง 79 ปี คือ นายกิตติ เนตวงษ์ สมัครเข้ามาเรียนกับเพื่อนนักศึกษารุ่นเหลน