ทูลกระหม่อมอาจารย์

เหตุผลที่สมเด็จพระเทพฯ รับราชการเป็น ทูลกระหม่อมอาจารย์ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนที่ ร.5 ทรงจัดตั้งขึ้น ด้วยพระบรมราชปณิธานที่จะให้การศึกษาอบรมและดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย เพื่อออกไปรับราชการเป็นนายทหารของกองทัพบก ทูลกระหม่อมอาจารย์
ความประทับใจจากอาจารย์ ผู้เคยถวายการสอน สมเด็จพระเทพฯ สมัยเป็นนิสิต

ความประทับใจจากอาจารย์ ผู้เคยถวายการสอน สมเด็จพระเทพฯ สมัยเป็นนิสิต

สมเด็จพระเทพฯ องค์หญิงที่ทรง 'อ่อนน้อมถ่อมตน' ที่สุดในโลก เรื่องเล่าความประทับใจจากอาจารย์ผู้เคยถวายการสอนสมเด็จพระเทพฯ เมื่อครั้งเป็นนิสิตจุฬาฯ

หาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงมอบเงินเดือนตลอด 35 ปี ให้ มูลนิธิ รร.จปร.

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เผยว่า สมเด็จพระเทพฯ ได้พระราชทานเช็คแก่กองทุนมูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 26.89 ล้านบาท

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นดั่งหยดน้ำทิพย์ชุบชีวิต น้องบุปผา นร. ที่โดนไฟลวก

เค้าคือเด็กผู้หญิงที่ถูกน้ำมันในตะเกียงไฟลวกหน้าและลำตัวตั้งแต่ อายุ ๖ เดือน ตอนอายุได้ ๒ ขวบ

การมัวแต่ร้องไห้นั้นไม่มีประโยชน์ : สมเด็จพระเทพฯ ทรงตรัสสอนนักเรียนนายร้อย

สมเด็จพระเทพฯ ได้ทรงตรัสสอนนักเรียนนายร้อย ในฐานะทูลกระหม่อมอาจารย์ การมัวแต่ร้องไห้นั้นไม่มีประโยชน์ แต่การทำงานถวายพระองค์ท่านให้ดีนี่แหละดีที่สุด

เรื่องเล่าประทับใจ : สมเด็จพระเทพฯ เมื่อครั้งเป็นนิสิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

รวมภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในชุดนิสิต เรื่องเล่าประทับใจ เมื่อครั้งทรงศีกษาในมหาลัยไทย

ปลื้มปีติ สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตจุฬาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558