งาน ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เทิดไท้องค์ราชัน

งาน ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เทิดไท้องค์ราชัน

เชิญชวน้องๆ นักเรียน นักศึกษาร่วมงาน ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ชิงโล่เกียรติยศ เงินสด และของรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท!!