ศิษย์การบินทหารบก ที่อดีตเป็นเด็กที่เรียน กศน.

เด็ก กศน. สุดยอด! สอบติดนักบิน อาชีพในฝันของให้หลายคน – แบ่งปันกำลังใจให้คนหมดไฟ

ผมเป็นกราฟิกดีไซน์เนอร์ จบมัธยมปลาย กศน. จากจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ากรุงเทพฯ มาเพื่อทำงานและศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ ควบคู่กับการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน