นิเทศฯ KBU จัดโครงการ Young Digital Creator เปลี่ยนฝันปั้นรายได้

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ Ookbee  จัดโครงการ Young Digital Creator เปลี่ยนฝันปั้นรายได้ ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 12.00-16.00 น