โรงเรียนนนทรีวิทยา

โรงเรียนนนทรีวิทยา

Nonsi Witthaya School

Home / academy / โรงเรียนนนทรีวิทยา
โรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนนนทรีวิทยา ประวัติความเป็นมา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 “เดิมชื่อโรงเรียนมหาเมฆ” และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนนทรี ในปีเดียวกัน… See More

โรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนนนทรีวิทยา

nonsi

ประวัติความเป็นมา
เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 “เดิมชื่อโรงเรียนมหาเมฆ” และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนนทรี ในปีเดียวกัน ผู้บริหารโรงเรียนและอุปการะ คนแรกด้วยตำแหน่งครูใหญ่ ชื่อ นายฉัตร บานเย็น ในสมัยนั้น นายโชติ สุคนธานิช เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน ณ ท้องทุ่งมหาเมฆ ต .ช่องนนทรี อ. ยานนาวา จ .พระนคร ได้ที่ดินจำนวน 51 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 เปลี่ยนเป็น โรงเรียนนนทรีวิทยา เดิมโรงเรียนมีสภาพเป็นทุ่งนา มีเนื้อที่ 47 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2519 กรุงเทพมหานคร ได้ตัดถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา (ปัจจุบัน คือ ถนนพระรามที่ 3) ผ่านบริเวณโรงเรียน และในปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนต้องเสียพื้นที่ให้การทางพิเศษฯ สร้างทางด่วนขั้นที่ 1 สายดาวคะนอง-ดินแดง ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่สองส่วน คือ ส่วนที่เป็นอาคารเรียน มีเนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวาพื้นที่อีกส่วนหนึ่งมีเนื้อที่ 5 ไร่ 73 ตารางวา เป็นบ้านพักครู และแฟลตภารโรง

โรงเรียนนนทรีวิทยา

ตราประจำโรงเรียน
เป็นรูปอาร์ม (โล่ ที่ปรากฏในภาพด้านบน) พื้นสีน้ำเงิน เหลือง เทา ตัวอักษร น.ท. มีความหมายว่า ” ลูกนนทรีต้องมีเกียรติเชื่อถือได้ ”

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน คือ ความสามัคคี องอาจกล้าหาญ อดทนและเสียสละ
เหลือง คือ ความประพฤติดี มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม
เทา คือ ความฉลาด ความรอบรู้ และสู้งาน

คติพจน์ประจำโรงเรียน
พลํ สงฺฆสฺส สามคฺคี ” ความสามัคคีคือพลัง ”

คำขวัญประจำโรงเรียน
เรียนดี ประพฤติดี มีความสะอาด ฉลาดรอบรู้ สู้งาน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธศากยมุนี ศรีนนทรีโรจนฤทธิ์

โรงเรียนนนทรีวิทยา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นนนทรี

การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนนทรีวิทยา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3

หลักสูตรประกอบด้วยวิชาบังคับ ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องเรียนเหมือนกัน และมีวิชาเลือกเสรีอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด โดยมีครูที่ปรึกษา และครูแนะแนว ให้คำแนะนำและให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 ประกอบด้วยแผนการเรียน ดังนี้

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
แผนการเรียนทั่วไป(สังคมศึกษา-ภาษาไทย)

อักษรย่อ : น.ท.
ประเภท : รัฐบาล สังกัด สพฐ.
ก่อตั้ง : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
เพลง : เพลงนนทรีงาม เพลงมาร์ชนนทรี
ที่ตั้ง : 139 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 022862105, 022865035 ต่อ 103, 118
เว็บไซด์ : www.nonsi.ac.th/
facebook : https://www.facebook.com/nonsiwitthaya.sc/

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.nonsi.ac.th/

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนนนทรีวิทยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนนนทรีวิทยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนนนทรีวิทยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ โรงเรียนนนทรีวิทยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนนนทรีวิทยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนนนทรีวิทยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนนนทรีวิทยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้