โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

Nawamintrachinuthit Benjamarachalai School

Home / academy / โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2534 เป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหาศุภสมัยทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะและอนุสรณ์สถานแก่อนุชนรุ่นหลัง… See More

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2534 เป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหาศุภสมัยทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะและอนุสรณ์สถานแก่อนุชนรุ่นหลัง ให้ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยในด้านการศึกษา โดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า “นวมินทราชินูทิศ” ซึ่งมีความหมายว่า โรงเรียนที่อุทิศแด่พระราชินีลำดับที่ 9 ผู้เป็นใหญ่ (นวม (อ่านว่า นะ-วะ-มะ) + อินทร์ + ราชินี + อุทิศ) และเนื่องจากโรงเรียนมีชื่อเดิมว่า “เบญจมราชาลัย 3” กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนเป็น “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย”

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประวัติความเป็นมา
– 22 มกราคม 2534
นางเสงี่ยม อันสุวรรณ นางสมจิตร เดชดี นางกรองแก้ว โพธิ์วิเชียร และนายสำเริง สุวรรณน้อย ได้มีหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนเบญจมราชาลัย ว่าประสงค์บริจาคที่ดิน จำนวน 10 ไร่ เพื่อสร้างโรงเรียนสาขาขึ้นที่พื้นที่ในแขวงสามวาตะวันตก เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประสงค์ อ้นสุวรรณ และนายเชิดชัย พลานิวัติ เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริจาคที่ดินกับกระทรวงศึกษาธิการ
– 8 กุมภาพันธ์ 2534
กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้ โรงเรียนเบญจมราชาลัยสาขา รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2534 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 10 ห้องเรียน โดยใช้โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
– 28 กุมภาพันธ์
ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย และผู้ประสานงาน ไปตรวจสอบพื้นที่จัดตั้ง โรงเรียนและขอที่ดินเพิ่มเติมจากคณะ ผู้บริจาค 10 ไร่ และ 5 ไร่ ตามลำดับ รวมเป็นที่ดินจำนวน 15 ไร่
– 4 มีนาคม 2534
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งโรงเรียนเบญจมราชาลัย สาขา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาศมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเบญจมราชาลัย 3 ซึ่งถือว่าเป็นวันสถาปนาโรงเรียน คณะผู้บริจาคที่ดิน ขอบริจาคที่ดินเพิ่มเป็น 25 ไร่ และ นายสุรินทร์ มีเงิน ได้บริจาคที่ดิน เพื่อนสร้างถนนทางเข้าโรงเรียน

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือคำสั่งที่ 1724/2553 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2535 ให้ นางสาวเอกจิตรา ชูสกุลชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในขณะนั้น ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร โรงเรียนเบญจมราชาลัย 3 และคำสั่งเลขที่ 1822/2553 ลงวันที่ 3 เมษายน 2535 ให้นายสุรเทพ ตั้นประเสริฐ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชาลัย 3

– 10 สิงหาคม 2535
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้่าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถของกรมสามัญว่า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติโรงเรยนเบญจมราชาลัย 3 จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

– 6 ธันวาคม 2537
โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ชั่วคราวจากวัดพระยาสุเรนทร์ มายังโรงเรียนที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จบนที่ดินที่บริจาคจำนวน 25 ไร่ เป็นอาคารเรียน 7 ชั้น ตามแบบอาคารเรียนของโรงเรียน มัธยมศึกษา ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อความเป็นสิริมงคล

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ตราประจำโรงเรียน
พระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ประดับมงกุฎขัตติยะราชนารี

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธเบญจมมิ่งมงคล

สีประจำโรงเรียน
เลือดหมู-ขาว

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดองบัวจงกลนี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นทองกวาว

คำขวัญประจำโรงเรียน
รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

เอกลักษณ์
คนดี ศรี นมร.บร.

อัตลักษณ์
ลูกนวมินทร์เบญจมะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน

อักษรย่อ : นมร.บร.
ก่อตั้ง : 4 มีนาคม พ.ศ. 2534
เพลงประจำโรงเรียน : สดุดีมหาราชินี เพลงมาร์ช
ที่ตั้ง : 333 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
Email : nawaminben@gmail.com l
Tel : 0-2181-1101 l
Fax : 0-2181-1108
เว็บไซด์ : www.nbr.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ-เบญจมราชาลัย-153944771376824/

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.nbr.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้