โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง

โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง

Bangpleeratbumrung School

Home / academy / โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง ประวัติความเป็นมา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงก่อตั้งปี พ.ศ. 2452(ร.ศ.128) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 โดยริเริ่ม คือ พระอรรถโกวิทวุฒิคุณ(กิ่ม… See More

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง

โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงก่อตั้งปี พ.ศ. 2452(ร.ศ.128) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 โดยริเริ่ม คือ พระอรรถโกวิทวุฒิคุณ(กิ่ม แจ่มแจ้ง) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ร่วมกับพระ ราชาภิรมย์ และนายบุญ กาญจนพันธ์ ได้จัดตั้งโรงเรียนภาษาไทย ทำนองโรงเรียนราษฎร์อนุบาลเชลยศักดิ์ในเขตวัดบางพลีใหญ่กลางโดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมเบื้องต้น มีพระฉัตรเป็นครูใหญ่ ต่อมาเปิดสอนถึงชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2488) กรุงเทพฯ ถูกระเบิดอย่างรุนแรง โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบ และโรงเรียนไตรมิตรได้อพยพหลบภัยมาเรียนที่โรเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง แต่เมื่อสงครามสงบนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอบางพลีไม่ยอมอพยพกลับโรงเรียนเดิม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้อนุมัติให้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2498 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการยกฐานะให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเมื่อ พ.ศ. 2537

ปัจจุบัน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อยู่เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนบางพลีตลอดมา

ตราประจำโรงเรียน

โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง

คติธรรมของโรงเรียน
นฺตถิ ปัญญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

คำขวัญของโรงเรียน
ทำดีที่สุด

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธศาสดามหาลาภจรูญญานุโลม

โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นราชพฤกษ์

สีประจำโรงเรียน
เหลือง – เขียว

อักษรย่อ : บ.พ.
ประเภท : มัธยมศึกษา
สถาปนา : พ.ศ. 2452 (ร.ศ. 128)
ผู้ก่อตั้ง : พระอรรถโกวิทวุฒิคุณ (กิ่ม แจ่มแจ้ง)
เพลง : มาร์ช บ.พ. , ใต้ร่มบางพลี
สังกัดการศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ที่ตั้ง : 154 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel : 02 7511504-7
Fax : 02 7511504-7 ต่อ 108
Email : webbpschool@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.bpratbamrung.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง-World-Class-Standard-School-287249418054929/

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.bpratbamrung.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้