โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

Sacred Heart Convent School

Home / academy / โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนหญิงขนาดใหญ่ แต่จะมีนักเรียนชายในระดับอนุบาลถึงประถม แบ่งเป็นแผนกอนุบาล แผนกประถม แผนกมัธยม และมีการแยก เป็น โปรแกรม สองภาษา หรือ English Program ในส่วนนี้จะเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่มีนักเรียนทั้งหญิงและชายตั้งแต่เกรด1-เกรด12… See More

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนหญิงขนาดใหญ่ แต่จะมีนักเรียนชายในระดับอนุบาลถึงประถม แบ่งเป็นแผนกอนุบาล แผนกประถม แผนกมัธยม และมีการแยก เป็น โปรแกรม สองภาษา หรือ English Program ในส่วนนี้จะเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่มีนักเรียนทั้งหญิงและชายตั้งแต่เกรด1-เกรด12

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ประวัติความเป็นมา
เป็นโรงเรียนแห่งแรกของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ก่อตั้งโดยอธิการิณีเซราฟิน เดอมารี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 ในระยะแรกจะสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เท่านั้น ตอนนั้นใช้อาคารที่พักของซิสเตอร์เป็นอาคารเรียน ปีพ.ศ. 2494 โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ต่อมาในปีพ.ศ. 2501 มีการสร้างอาคารเรียนขนาด 8×88 เมตรขึ้นเป็นอาคารเรียนหลังแรก ซึ่งต่อมาได้มีการรื้อถอนไปและสร้างอาคารสิรินเทพขึ้นแทน ในปีพ.ศ. 2508 ได้มีการสร้างอาคารเรียน 4 ชั้นชื่อ ตึกดวงหทัยนิรมล และตึกพระแม่เจ้าแห่งสันติภาพขึ้น

ปีพ.ศ. 2518 มีการเปิดสอนหลักสูตรอนุบาลขึ้นเป็นครั้งแรก โดนใช้อาคารเรียนเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยา 2 ชั้นเป็นอาคารเรียน

ภายในโรงเรียน
-ลานหทัยนิรมล เป็นสนามบาสขนาดใหญ่ สำหรับทำกิจกรรมมากมาย โดยปกติแล้ว ทุกๆเช้านักเรียนจะเข้าแถวบริเวณนั้น
-ใต้ตึกหนึ่งศตวรรษ คณะพระหฤทัย เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 และที่เข้าแถวในตอนเช้าของนักเรียนแผนกENGLISH PROGRAM
-ทางเดินที่นักเรียนเดิน เข้า-ออก ในทุกๆวัน
-มีตึกเรียนทั้งหมด 5 อาคาร
-มีโรงอาหาร 3 ที่คือ โรงอาหารจอห์นพอล โรงอาหารชั้นเจ็ด โรงอาหารเสริมสวัสดิ์ โรงอาหารซิสเตอร์

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ตราประจำโรงเรียน
ตรามีรูปพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนและเป็นแบบอย่างแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์

สีประจำโรงเรียน
ขาว-แดง เป็นสีประจำโรงเรียนที่เตือนชาวพระหฤทัยทุกคนให้ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ เช่นเดียวกับพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
สีขาว หมายถึง จิตใจที่บริสุทธิ์ คิดดี มีเมตตา ให้อภัย และปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจเสมอ
สีแดง หมายถึง ความรัก ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เด่นชัดของพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกการเวก

อักษรย่อ : พห.
ประเภท : โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง : พ.ศ. 2477
เพลง : มาร์ชพระหฤทัย
ที่ตั้ง : 94 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-6719041-4,02-671-3720-24
โทรสาร : 02-6719045
เว็บไซด์ : http://www.shc.ac.th/
facebook : https://www.facebook.com/PraharuthaiConventSchool

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.shc.ac.th/

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้