โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

Rittiyawannalai School

Home / academy / โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   ประวัติความเป็นมา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ก่อตั้งโดย พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ 3… See More

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

 

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ก่อตั้งโดย พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ 3 และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2490 ภายในหน่วยที่ตั้งของกองทัพอากาศ สถานที่ตั้งเดิมอยู่บริเวณช่องทางกองบินน้อยที่ 6 (บน.6) มีอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว 6 ห้องมีชั้น เรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2491 ขยายมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มขึ้น และโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนประเภท “โรงเรียนดี” จากกระทรวงฯ เป็นต้นมา จึงได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ. 2494 ย้ายโรงเรียนจากบริเวณที่ตั้งเดิม มาตั้งใหม่ที่บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล
พ.ศ. 2495 เปิดสอนแผนกอนุบาล จึงมีชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาลปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ. 2502 – 2503 ได้ขยายชั้นเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาขึ้น ทั้ง 2 แผนกคือ วิทยาศาสตร์และศิลปะ มีอาคารเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น 4 หลัง
พ.ศ. 2508 ตั้งกองลูกเสืออากาศขึ้นซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย โดยการสนับสนุนของ อาจารย์เพทาย อมาตยกุล กับ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ผู้บัญชาการทหารอากาศ
พ.ศ. 2509 ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศได้มอบหมายให้นายอนันต์ พึ่งนุสนธิ์ เข้ารับการอบรมวิชา “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ” และประชุมร่วมกับคณะลูกเสือนานาชาติภาคตะวันออกไกล ณ กรุงไทเป
พ.ศ. 2511 สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้นทันสมัย ณ ที่ตั้งใหม่ใกล้โรงเรียนนายเรืออากาศ ทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 แบ่งส่วนบริหารโรงเรียนเป็น แผนกอนุบาล แผนกประถมศึกษา และแผนกมัธยมศึกษา เปิดเรียนตั้งแต่อนุบาลชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกวิทยาศาสตร์และศิลปะ
พ.ศ. 2520 กองทัพอากาศได้เสนอโอนกิจการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยระดับมัธยมศึกษาให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการลงนามข้อตกลงและมอบโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยินดีรับมอบทั้งกิจการ อาคาร สถานที่ วัสดุ และบุคลากร และได้มีการลงนามตามข้อตกลงอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ตราประจำโรงเรียน
เป็นรูปปีกรองรับมงกุฎ มีรัศมีด้านบน ซึ่งเป็นเครื่องหมายของ กองทัพอากาศ มีอักษรย่อ ฤว. อยู่ตรงปีก แสดงถึงกำเนิดความเป็นมาของ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่ง โอนมาจากกองทัพอากาศ และในปัจจุบันโรงเรียนได้รับความอุปถัมถ์ จากกองทัพอากาศ สัญลักษณ์นี้ใช้ปักอกเสื้อพลศึกษาของนักเรียน

สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า – สีเหลือง
สีฟ้า หมายถึง เกียรติ
สีเหลือง หมายถึง คุณงามความดี
สีฟ้า – เหลือง หมายถึง เกียรติแห่งคุณงามความดี

ปรัชญาโรงเรียน
ปญญา นรานํ รตนํ
ปัญญา เป็นแก้วประเสริฐของคนดี

คติประจำโรงเรียน
“ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา พลานามัยสมบูรณ์”
อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน
ลูกฤทธิยะวรรณาลัย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน
ฤทธิยะเด่นวิชาการ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นสาเก

อักษรย่อ : ฤ.ว.
ประเภท : โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ
ก่อตั้ง : 18 กันยายน พ.ศ. 2490
ผู้ก่อตั้ง : พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก
เพลง : มาร์ชฤทธิยะวรรณาลัย
สังกัดการศึกษา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง : 171/3151 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02531-4608
โทรสาร : 02523-3347
E-mail : rittiya_primary@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.rittiya.ac.th
facebook : โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.rittiya.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้