โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

Satri Wat Rakhang School

Home / academy / โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 248/9 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.… See More

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 248/9 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 เป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สถานที่นี้แต่เดิมกระทรวงทหารเรือ ได้รับอนุญาตจากวัดให้สร้างอาคารไม้จำนวน 3 หลัง เป็นโรงพยาบาลทหารเรือชั่วคราว เมื่อกระทรวงทหารเรือสร้างโรงพยาบาลทหารเรือถาวรที่ปากคลองมอญเรียบร้อยแล้ว จึงยกอาคารเดิมให้แก่วัด และ ได้รายงานไปยังกระทรวงธรรมการ

ในครั้งนั้นขุนวรเวทย์พิสิฐเป็นพนักงานจัดการแขวงตะวันตกเฉียงเหนือ เห็นชอบด้วยในการจัดตั้งโรงเรียนสตรีของรัฐบาลขึ้นในสถานที่แห่งนี้ จึงได้นำความกราบเรียนท่านเจ้า กรมศึกษาธิการและได้กราบเรียนท่านเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ เจ้าคุณพระพิมลธรรม ( สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ) ท่านเจ้าอาวาสเห็นชอบด้วย อนุญาตให้ใช้อาคารและสถานที่ เป็นโรงเรียนสตรี กระทรวงธรรมการ จึงได้แล้วจึงประกอบพิธีทางศาสนา เปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 จึงถือว่าวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

ประธานในพิธีคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ผู้แทนเจ้ากรมศึกษาธิการ มีนางธนากรภักดี ( สว่าง อมรสิงห์ ) เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียน ชั้น ป. 1 – ป.3 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 75 คน ครู 4 คน พ.ศ. 2463 เปิดสอนจนถึงชั้นม. 6 และเปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา ปีที่ 1 แผนกอักษรศาสตร์และแผนกวิทยาศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2489

ปัจจุบัน สตรีวัดระฆัง เป็นโรงเรียนสตรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนชั้น ม. 1 – ม.6 รวมทั้งสิ้น 48 ห้องเรียน มีนางสาวไพวัลย์ เหล็งสุดใจ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ตราประจำโรงเรียน
ระฆังประดับรัศมี

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธศรีสุทธิโฆษิต ธรรมิกะนริทธานุรักษ์มุนินทร์

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน-เหลือง
น้ำเงิน : ความสุขุม ความมั่นคง ความเข้มแข็ง
เหลือง : ความรุ่งเรือง ความรุ่งโรจน์ ด้วยแสงแห่งธรรม

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกบัวหลวง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
กัลยาณีสตรีวัดระฆัง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสังคม

อักษรย่อ : ส.ร.
ประเภท : รัฐบาล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง : 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457
เพลง : เพลงระฆังทอง
ที่ตั้ง : ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม. 10700
โทรศัพท์ : 02 – 412 – 9103
แฟกช์ : 02 – 412 – 9872
เว็บไซด์ : http://www.sr.ac.th/
facebook : https://www.facebook.com/srguidance

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.sr.ac.th/

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้