โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

Satri Si Suriyothai School

Home / academy / โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ประวัติความเป็นมา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เดิมชื่อโรงเรียนสตรีวัดสุทธิวราราม ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ โรงเรียนวัดสุทธิวรารามในปัจจุบัน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1… See More

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เดิมชื่อโรงเรียนสตรีวัดสุทธิวราราม ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ โรงเรียนวัดสุทธิวรารามในปัจจุบัน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2465 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณหญิงธนภารพิสิษฐ์ (แส มิลินทสูตร) เป็นครูใหญ่คนแรกจนถึงปี 2470 จึงได้ลาออกจากราชการ กระทรวงธรรมการได้แต่งตั้งรองอำมาตย์ตรีแจ้ จุณณะปิยะ (เจตน์ จุณณะปิยะ) รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี กระทรวงธรรมการได้ซื้อตึกของอนามัยหนึ่งหลังและสร้างอาคารให้ใหม่อีกหนึ่งหลังเป็นอาคารไม้สามชั้น ในตรอกยายกับตา (ซอยดอนกุศลในปัจจุบัน) ในที่ดินของกรมรัษาที่หลวง (กรมธนารักษ์ปัจจุบัน) โฉนดเลขที่ 672 เนื้อที่ทั้งแปลง 13 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา และย้ายไปเรียนในอาคารหลังกล่าวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2474 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีบ้านทวาย มีคุณหญิงประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ เป็นครูใหญ่รับนักเรียนทั้งหญิงและชาย

ในปี 2482 กระทรวงธรรมการได้ประกาศแยกโรงเรียนสตรีบ้านทวายออกเป็น 2 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนสตรีบ้านทวาย สังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล กรมสามัญศึกษาในเนื้อที่ 4ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา มีนางสาวกรองแก้ว วณิกนันทน์ (คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์) เป็น ครูใหญ่เปิดสอนแผนกสามัญศึกษาต่อมาพระยาประมวลวิชาพูล อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีบ้านถวาย เป็นโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เพื่อให้ถูกต้องตามรัฐนิยม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2482(พระยาอุปกิตศิลปสาร เป็นผู้บัญญัติชื่อ)จึงถือว่าวันที่ 15 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

2. โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้ สังกัดกรมอาชีวศึกษา มีคุณหญิงประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ เป็นครูใหญ่เปิดสอนแผนกอาชีวศึกษาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศไทยได้ขออนุญาตนำทหารเข้าพักในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งให้โรงเรียนไปเปิดสอนที่โรงเรียนประชาบาล บริษัทเกลือไทยจำกัด อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 8 กันยายน 2487 รับนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ เมื่อสงครามสงบลงจึงให้กลับมาสอนที่เดิม แต่เนื่องจากมีกองทหารฮอลันดาเข้ามาพักแทนทหารญี่ปุ่น โรงเรียนต้องขอยืมโรงเรียนเทศบาล วัดยานนาวา เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวในระหว่างที่โรงเรียนติดต่อสถานทูตฮอลันดาเพื่อขอให้ เคลื่อนย้ายกองทัพออกจากบริเวณโรงเรียนในปี 2491 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ผู้บริหารเป็นตำแหน่ง “อาจารย์ใหญ่” โดยมีคุณหญิงกรองทอง สุรัสวดี เป็นอาจารย์ใหญ่ และในปี 2515 ได้รับการยกฐานะ

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ตราประจำโรงเรียน
สมเด็จพระสุริโยทัยทรงพระคชาธาร

คติธรรม
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ ประกอบกรรมดี มีวินัย

สีประจำโรงเรียน
น้ำตาล-ชมพู
สีน้ำตาล หมายถึง รสหวานล้ำดุจน้ำตาล และแสดงความแข็งแกร่ง กล้าหาญ ดุจพระวีรกรรมของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย
สีชมพู หมายถึง ความอ่อนหวาน สดใส และแสดงถึงความสุภาพอ่อนหวาน สมเป็นกุลสตรีที่ดีเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธสัมพรรณณีศรีสุริโยทัย

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

อักษรย่อ : ศ.ท. (ST)
ประเภท : โรงเรียนรัฐบาล
สถาปนา : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465
เพลง : เพลงโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
สังกัดการศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง : 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-0383
โทรสาร : 0-2675-9134
เว็บไซต์ : http://www.suriyothai.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/st.suriyothai

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.suriyothai.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้