โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School

Home / academy / โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ… See More

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสมุทรปราการคู่กับโรงเรียนสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้รับการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2445 โดยพระยาราชายสาธก (รา-ชา-ยะ-สา-ทก) นายด่านภาษี ได้จัดตั้งอาคารเรียนสำหรับนักเรียนหญิงในบริเวณโรงเรียนวัดกลาง (โรงเรียนสมุทรปราการในปัจจุบัน) และใช้ชื่อว่า โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ แต่ต่อมาก็ได้รับนักเรียนชายเข้าศึกษาด้วย

ในปี พ.ศ. 2481 โรงเรียนได้ย้ายนักเรียนหญิงจากโรงเรียนมัธยมวัดกลาง และจัดตั้งโรงเรียนบนที่ดิน 3 ไร่บริเวณวัดพิชัยสงคราม จนกระทั่งมีความเจริญขึ้นทำให้สถานที่เดิมคับแคบลง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2499 โรงเรียนจึงได้ย้ายไปที่ตั้งในปัจจุบันจำนวน 10 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา ซึ่งได้รับการบริจาคและกรมวิสามัญศึกษาจัดซื้อเพิ่ม และในปี พ.ศ. 2520 ได้รับการบริจาคเพิ่มเติมอีก 190 ตารางวา รวมเป็น 11 ไร่ 47 ตารางวา

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ตราประจำโรงเรียน
รูปพระสมุทรเจดีย์เปล่งรัศมี ใต้พระสมุทรเจดีย์เป็นพุทธภาษิตประจำโรงเรียน

คำขวัญ
ถิ่นนี้สร้าง…. กุลสตรีศรีสมุทร สุภาพบุรุษศรีนนทรี

ปรัชญา
เสียสละ รู้หน้าที่ มีวินัย ใช้ปัญญา

พุทธศาสนสุภาษิต
ปัญฺญา นรานํ รตนํ แปลว่า ปัญญาเป็นแก้วของนรชน

สีประจำโรงเรียน
สีเขียวน้ำทะเล หมายถึง ให้รักษาความดีดุจทะเลรักษาความเค็ม
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์(ใจ)

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธมงคลสุโขทัย

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นนนทรี

อักษรย่อ : ส.ส.ป.
ประเภท : โรงเรียนรัฐบาล
สถาปนา : พ.ศ. 2481
ผู้ก่อตั้ง : พระยาราชายสาธก (ง่วนสุน อัศวนนท์)
รหัส : 1001110102 (ใหม่)
ผู้อำนวยการ : นายวุฒิชัย วันทมาตย์
เพลง : เพลงประจำโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สังกัดการศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ : http://www.streesp.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/streesmutprakan

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้