โรงเรียนสมุทรปราการ

โรงเรียนสมุทรปราการ

Samutprakan School

Home / academy / โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่ 498 ถนนสุขุมวิทก.ม.27 ติดบิ๊กซี… See More

โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่ 498 ถนนสุขุมวิทก.ม.27 ติดบิ๊กซี สมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2426 ปัจจุบันมีอายุ 132 ปี และเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งที่ 2 ของประเทศไทย บนเนื้อที่ 17 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน 7 หลัง เดิมใช้รหัสสถานศึกษาเป็น 1001110101 ต่อมาเปลี่ยนเป็น 01110101

แต่เดิมโรงเรียนเป็นโรงเรียนชายล้วนมาก่อน ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนบุรุษประจำจังหวัดสมุทรปราการคู่กับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสมุทรปราการ

โรงเรียนสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนสมุทรปราการได้เริ่มทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2426 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสร็จลงมาตั้งโรงเรียนหนังสือไทยที่วัดกลาง เมืองสมุทรปราการ ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโรงเรียนที่มีอยู่เดิมตามพระอารามหลวง โดยโรงเรียนหนังสือไทยที่วัดกลางจึงได้รับการจัดตั้งเป็น โรงเรียนวัดกลาง เมื่อปี พ.ศ. 2429 โดยความว่า

“ ครั้น ณ วัน ๒ ๑ฯ๔ ๘ ค่ำ พุทธศักราช ๒๔๒๖ พระบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระองค์เจ้าดิศวรกุมารได้เสร็จลงมาตั้งโรงเรียนหนังสือไทยขึ้นที่วัดกลาง ”
ในปี พ.ศ. 2460 กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดกลางเป็นโรงเรียนมัธยมวัดกลาง และต่อมาในปี พ.ศ. 2496 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสมุทรปราการ และได้จัดซื้อที่ดินบริเวณถนนสุขุมวิทจำนวน 17 ไร่ในปี พ.ศ. 2498 จนกระทั่งก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จจึงได้ย้ายนักเรียนจากวัดกลางไปยังที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน

ปัจจุบัน โรงเรียนสมุทรปราการมีอาคารถาวร ๙ หลัง จัดการเรียนการสอนเป็น ๒ ช่วงชั้นคือ ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ โดยแต่ละระดับชั้นมี่๑๒ห้องโดยจัดชั้นเรียนเป็น ๑๒ – ๑๒ – ๑๒ และ ๑๒ – ๑๒ – ๑๒ รวม ๗๒ ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ๓,๑๙๕คน มีครู ๑๑๗ คนพนักงานราชการ ๑ คน นักการภารโรง ๙ คน คนสวน ๑ คน ยาม ๓ คน พนักงานขับรถ ๒ คน อัตราจ้าง ๑๙ คน

โรงเรียนสมุทรปราการ

ตราประจำโรงเรียน
รูปพระสมุทรเจดีย์เปล่งรัศมีซ้อนอยู่กับโบสถ์ ใต้พระสมุทรเจดีย์เป็นอักษรย่อของโรงเรียนสมุทรปราการ (ส.ป.) ด้านล่างเป็นแถบผ้าระบายมีคติพจน์ประจำโรงเรียน

ปรัชญา
รักโรงเรียน เพียรทำดี

คำขวัญ
ปญญา นรานํ รตนํ แปลว่า ปัญญาเป็นแก้วของนรชน

สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า สีเหลือง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระสมุทรปัญโญ

โรงเรียนสมุทรปราการ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นประดู่อังสนา

อักษรย่อ : ส.ป. (s.p.)
ประเภท : โรงเรียนรัฐบาล
สถาปนา : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2426
ผู้ก่อตั้ง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รหัส : 1001110101
ผู้อำนวยการ : ชาญสิน กิจแสงทอง
เพลง : เพลงเทิดเกียรติสมุทรปราการ
สังกัดการศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง : 498 ถนนสุขุมวิท ติดบิ๊กซี สมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10272
โทร : 0-2395-0016 , 0-2387-0307
แฟกซ์ : 0-2387-0308
เว็บไซต์ : http://www.prakan.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/prakan.ac.th

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ โรงเรียนสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้