บริติช เคานซิล UPDATE 40 ทุนการศึกษา เรียนต่ออังกฤษ

บริติช เคานซิล เปิดตัว 40 ทุนการศึกษา เรียนต่ออังกฤษ สำหรับคนไทย จำนวนกว่า 40 ทุน แบ่งเป็นทุน GREAT Scholarships จำนวน 28 ทุน