โรงเรียนวัดสระเกศ

Wat Saket School

Home / academy / โรงเรียนวัดสระเกศ
โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชายล้วน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาที่ 1 – 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดสระเกศ ประวัติความเป็นมา ตอนเปิดสอนครั้งแรกใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นอาคารเรียน แต่ไม่มีบันทึกไว้ว่าเริ่มต้นเมื่อใด… See More

โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชายล้วน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาที่ 1 – 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวัดสระเกศ

โรงเรียนวัดสระเกศ

ประวัติความเป็นมา
ตอนเปิดสอนครั้งแรกใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นอาคารเรียน แต่ไม่มีบันทึกไว้ว่าเริ่มต้นเมื่อใด ต่อมามีการพบหลักฐานที่บันทึกในสมุดจดหมายเหตุรายวัน พ.ศ. 2441 จึงมีการถือว่าปีนี้เป็นปีเริ่มต้น เดิมมีอาคารเรียนเป็นไม้จำนวน 4 หลังคือ เรือนหลังเตี้ย, เรือนศรียาภัย, เรือนพงษ์พวงและบุตรอุทิศ, และเรือนประพฤทธิ์

ในช่วงแรกมีชื่อว่า โรงเรียนประถมอนุกรมวิทยาคาร เปิดสอนระดับประถมศึกษา ต่อมาเลิกสอนระดับประถมศึกษา แต่สอนระดับมัธยมศึกษาแทน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมวัดสระเกศ ภายหลังจึงกลายเป็น โรงเรียนวัดสระเกศ ถึงปัจจุบัน

ตราประจำโรงเรียน

โรงเรียนวัดสระเกศ

ปรัชญา
สุสสูสํ ลภเต ปัญญํ : การฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา

เอกลักษณ์
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์
สุภาพบุรุษ สู้ชีวิต คิดด้านบวก

อักษรย่อ : ส.
ประเภท : รัฐบาล
สถาปนา : 1 เมษายน พ.ศ. 2441
รหัส : 1000100801
ผู้อำนวยการ : นายชัยอนันต์ แก่นดี
เพลง : เพลงถิ่น ส. เพลงมาร์ชลูก ส.
สังกัดการศึกษา : สพฐ.
ที่ตั้ง : 344 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ : www.watsaket.ac.th
facebook : /watsaketschool

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.watsaket.ac.th

See Less

กิจกรรม โรงเรียนวัดสระเกศ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ โรงเรียนวัดสระเกศ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนวัดสระเกศ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนวัดสระเกศ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนวัดสระเกศ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้