โรงเรียน โรงเรียนชายล้วน โรงเรียนในกรุงเทพฯ

13 โรงเรียนชายล้วน ในกรุงเทพฯ ที่ยังคงคอนเซ็ปต์ นักเรียนชายล้วน เหมือนเดิม !!

Home / ข่าวการศึกษา / 13 โรงเรียนชายล้วน ในกรุงเทพฯ ที่ยังคงคอนเซ็ปต์ นักเรียนชายล้วน เหมือนเดิม !!

เมื่อคราวที่แล้วพูดถึงโรงเรียนหญิงล้วนกันไปแล้ว มาคราวนี้เราจะมาดูโรงเรียนชายล้วนกันบ้าง จากที่ศึกษามา ดูเหมือนว่า โรงเรียนชายล้วนจะไม่ค่อยเปลี่ยนเป็น “สหศึกษา” ซะเท่าไหร่ วันนี้ Campus-Star จะพาคุณไปดู 13 โรงเรียนชายล้วน ในกรุงเทพฯ ที่ยังคงคอนเซ็ปต์ นักเรียนชายล้วน เหมือนเดิม!! ขาดโรงเรียนไหนไปก็อย่าโกรธกันนะ

โรงเรียนชายล้วน ที่ยังคงคอนเซ็ปต์เดิม

1. โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เป็นโรงเรียนชาย อันดับ3 ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ และเป็นโรงเรียนโรมันคาทอลิกแห่งแรกอีกด้วย  มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวมแล้วกว่า 5 หมื่นคน ซึ่งจะเรียกศิษย์เก่าว่า “อัสสัมชนิก”

โรงเรียนอัสสัมชัญมีศิษย์เก่าที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแขนงต่าง ๆ ทั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รวมถึงนักธุรกิจ ผู้บริหารอีกหลายคน จากการจัดอันดับหัวข้อ “มหาเศรษฐีในไทยประจำปี 2016” ของฟอร์บส์ประเทศไทย เพียง 10 อันดับแรก ก็มีบุคคลหรือทายาทในตระกูลที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมขัญ ติดอันดับรวม 3 อันดับด้วยกัน

2. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ได้รับกาสถาปนาขึ้นโดยคณะคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2395 เป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย   เป็นโรงเรียนโปรแตสแตนท์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ และเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โรงเรียนมีศิษย์เก่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคน ทั้งองคมนตรี นายกรัฐมนตรีไทย รัฐมนตรีหลายกระทรวง นักร้อง นักแสดง ผู้จัดรายการ

บทความเพิ่มเติม : กรุงเทพคริสเตียน อนุญาตให้ นร. ใส่ชุดไปรเวทมาเรียนได้ – เชื่อทำให้เด็กมีความสุขมากขึ้น , ค่าเทอมเป็นแสน ! จะเข้าเรียนที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ต้องจ่ายเท่าไรบ้าง ?

3. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนชายล้วนในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ซึ่งเป็นคณะนักบวชคาทอลิก ตั้งอยู่บนถนนสามเสน เปิดสอนนักเรียน ระดับชั้นป.1 ถึง ป.6 คำว่า “เซนต์คาเบรียล” ในชื่อโรงเรียนนั้น จึงมาจากชื่อคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ผู้ก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนเซนต์คาเบรียลเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศ เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และคุณภาพของนักเรียนและศิษย์เก่าที่จบไป

4. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับการสถาปนาจัดตั้งและถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 เดิมมีชื่อว่า “ดอนบอสโกวิทยา” โดยแยกออกจาก “โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก” เนื่องจาก โดนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตัดแบ่งครึ่งไปจนถึงแยกคลองตัน เพื่อใช้เป็นที่เรียนวิชาสายสามัญ เปิดสอนเพียงชั้น ป.1 ถึง ป.5 ต่อมาในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เซนต์ดอมินิก” เนื่องจาก ชื่อ เซนต์ดอมินิก ซึ่งเป็นชื่อของชมรมซาเลเซียนเก่า ได้เปลี่ยนชื่อจากชมรม เซนต์ดอมินิก เป็นชื่อชมรมอื่น เราจึงนำชื่อนี้มาใช้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 โดยมีนายปรีดา แสงสว่าง รับเป็นเจ้าของเอง  เพราะหลักฐานเอกสารของ มูลนิธิยังไม่เรียบร้อยต่อมาโอนการเป็นเจ้าของให้แก่ “คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย” โดยมีบาทหลวงยอห์น อุลลิอานา เป็นเจ้าของ เจ้าของโรงเรียนในปัจจุบันได้แก่ “มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ” โดย บาทหลวงมนูญ สนเจริญ เป็นผู้ถือใบอนุญาต

5. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เป็นโรงเรียนชายล้วนที่เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษา ในย่านเยาวราชที่มีประวัติความเป็นมายาวนานแห่งหนึ่งในประเทศไทย เดิมชื่อโรงเรียนมัธยมวัดสามจีนใต้ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2439 ปัจจุบันโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยมีอายุ 120 ปี เป็นโรงเรียนผู้นำด้านภาษาจีนแห่งแรกของประเทศไทย โดยในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ

6. โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลชายล้วนที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ก่อตั้งขึ้นใน 15 มีนาคม พ.ศ. 2428 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ปัจจุบันโรงเรียนเทพศิรินทร์มีอายุ 132 ปี เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเข้ารับการศึกษา คือ  รัชกาลที่ 8 นอกจากนี้ยังมีนักเรียนเก่าที่ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองมากมาย เช่น  นายกรัฐมนตรีไทย  รวมถึง นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย

7. โรงเรียนปทุมคงคา

โรงเรียนปทุมคงคา สถาปนาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2443 ปัจจุบันโรงเรียนมีอายุกว่า 116 ปี เริ่มต้นขึ้นในวัดปทุมคงคา โดยพระครูใบฎีกาเหลียนเป็นครูสอนนักเรียนที่กุฏิของท่าน พ.ศ. 2444 พระครูใบฎีกาเหลียนได้ย้ายนักเรียนไปสอนที่ “เรือนท่านพร” นับว่าเป็นอาคารแรกของโรงเรียนปทุมคงคา ได้รื้อออกเมื่อ พ.ศ. 2494 เพื่อใช้ที่ดินสร้างอาคารเรียน ตั้งแต่ปี 2532โรงเรียนปทุมคงคา ได้เริ่มส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ และทางโรงเรียนก็มีผลงานกลับมาทั้ง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง คณิตศาสตร์โอลิมปิก เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ฟิสิกส์โอลิมปิก และเหรียญทองแดงโอลิมปิกทั้งของทั้งเคมีและชีววิทยา แล้วในนี้ยังรวมถึงเกียรติคุณประกาศของทางโอลิมปิกวิชาการด้วย

8. โรงเรียนวัดราชบพิธ

โรงเรียนวัดราชบพิธ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ จุลศักราช 1247 ตรงกับรัตนโกสิทร์ศก 104 หรือปีพุทธศักราช 2428 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นับเป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วนที่มีความเป็นมายาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย คำว่า ราชบพิธ หมายถึง กษัตริย์ทรงสถาปนาขึ้น อันเป็นนามพระราชทานของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

9. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงเรียนแก่กุลบุตรชาวไทยแทนการสร้างพระอารามซึ่งมีอยู่มากแล้วนั้น ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้มีพระบรมราชโองการให้รวมโรงเรียนมหาดเล็กหลวง กรุงเทพ และโรงเรียนราชวิทยาลัยเข้าด้วยกัน โดยให้นักเรียนย้ายมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพ พร้อมทั้งได้พระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า “วชิราวุธวิทยาลัย” เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนสืบต่อไป

10. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นโรงเรียนชายล้วนในระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2425 ปัจจุบันมีอายุ 135 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็น 1 ในกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรสามัคคี ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนอัสสัมชัญ และ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมของทั้ง 4 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพในทุกๆ 2 ปี นอกจากการแข่งขันฟุตบอล ยังมี การแปรอักษร ของทั้ง 4 โรงเรียน ซึ่งเป็นอีกสัญลักษณ์สำคัญของงาน โดยกีฬาจตุรมิตรสามัคคีจะจัดขึ้นในทุกๆ 2 ปี ที่ สนามศุภชลาศัย

11. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นโรงเรียนแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ราษฎรสร้างขึ้นแล้วยกให้กระทรวงธรรมการ มีพระราชหัตถเลขาชมเชยให้การสร้างโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเป็นแบบอย่างของการบำเพ็ญกุศลที่ต้องด้วยพระราชนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำพิธีเปิดเป็นโรงเรียนแรกในรัชกาล เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 โดยใช้ชื่อพระราชทานจากพระองค์ ว่า โรงเรียนมัธยมพิเศษสุทธิวราราม ปัจจุบันโรงเรียนวัดสุทธิวรารามมีอายุ 107ปี เปิดทำการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 เป็นโรงเรียนชายและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

12. โรงเรียนวัดสระเกศ

โรงเรียนวัดสระเกศ เปิดสอนครั้งแรกโดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นอาคารเรียน แต่ไม่ได้ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. ใด ต่อมาจึงพบหลักฐานที่มีการบันทึกในสมุดจดหมายเหตุรายวันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2441 จึงถือ หลักฐานนี้เป็นปีเริ่มต้นของโรงเรียน เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนประถมอนุกรมวิทยาคาร” เปิดสอนเฉพาะ ระดับประถมศึกษา ต่อมายุบชั้นประถมศึกษาและเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนมัธยมอนุกรมวิทยาคาร” ภายหลังชื่อนี้ไปพ้องกับโรงเรียนสอนนักธรรมของวัด จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมวัดสระเกศ” ต่อมาได้ตัดคำว่า มัธยมออกไป ชื่อจึงเป็น “โรงเรียนวัดสระเกศ” มาจนถึงปัจจุบัน

13. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ  เป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ ที่เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชกำเนิดเมื่อ พ.ศ. 2443 พระองค์ทรงกำหนดหลักสูตรแนวการสอนด้วยพระองค์เอง และเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2444  พระองค์ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารถาวรเป็นตึกทรงยุโรปสถาปัตยกรรมแบบ Neo-Classic และทรงห่วงใยในเรื่องการก่อสร้างเป็นอย่างยิ่ง แม้ในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็ต้องได้รับพระราชทาน บรมราชานุญาตทุกอย่าง โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทความที่น่าสนใจ