o-net การจัดอันดับ จัดอันดับโรงเรียน โรงเรียน โอเน็ต

50 อันดับ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดในไทย ประจำปี 2562

Home / ข่าวการศึกษา / 50 อันดับ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดในไทย ประจำปี 2562

ประกาศผลการจัดอันดับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดอันดับ 50 อันดับ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดในไทย ประจำปี 2562 ประเภทโรงเรียน สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษขึ้นไป ซึ่งอ้างอิงจากผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปีการศึกษา 2561

50 อันดับ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดในไทย ประจำปี 2562

และแชมป์อันดับ 1 ก็ยังคงเป็นของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่สามารถครองแชมป์เอาไว้ได้อีกหนึ่งปี โดยโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ของนักเรียนสูงที่สุด 50 อันดับแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

50 อันดับ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดในไทย ประจำปี 2562

50 อันแรก จะมีโรงเรียนไหนบ้าง…

อันดับ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา : กรุงเทพมหานคร (360.85 คะแนน)

อันดับ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา : กรุงเทพมหานคร (308.47 คะแนน)

อันดับ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยา : กรุงเทพมหานคร (304.16 คะแนน)

อันดับ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย : กรุงเทพมหานคร (290.01 คะแนน)

อันดับ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ : กรุงเทพมหานคร (278.06 คะแนน)

อันดับ 6 โรงเรียนศึกษานารี : กรุงเทพมหานคร (275.75 คะแนน)

อันดับ 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ : นครศรีธรรมราช (273.87 คะแนน)

อันดับ 8 โรงเรียนหอวัง : กรุงเทพมหานคร ( 270.13 คะแนน)

อันดับ 9 โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต : ปทุมธานี (269.51 คะแนน)

อันดับ 10 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย : ลำปาง (268.86 คะแนน)

อันดับ 11 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย : สงขลา (265.56 คะแนน)

อันดับ 12 โรงเรียนนครสวรรค์ : นครสวรรค์ (265.48 คะแนน)

อันดับ 13 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) : กรุงเทพมหานคร (264.39 คะแนน)

อันดับ 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า : กรุงเทพมหานคร (264.38 คะแนน)

อันดับ 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม : นครปฐม (261.31 คะแนน)

อันดับ 16 โรงเรียนระยองวิทยาคม : ระยอง (260.23 คะแนน)

อันดับ 17 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง : ชลบุรี (256.48 คะแนน)

อันดับ 18 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร : กรุงเทพมหานคร (253.72 คะแนน)

อันดับ 19 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม : เชียงราย (252.98 คะแนน)

อันดับ 20 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช : อุบลราชธานี (252.67 คะแนน)

อันดับ 21 โรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 : กรุงเทพมหานคร (252.62 คะแนน)

อันดับ 22 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี : พิษณุโลก (251.34 คะแนน)

อันดับ 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี : ราชบุรี (250.16 คะแนน)

อันดับ 24 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ : สมุทรปราการ (250.04 คะแนน)

อันดับ 25 โรงเรียนโยธินบูรณะ : กรุงเทพมหานคร (249.43 คะแนน)

โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2562

อันดับ 26 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 : กรุงเทพมหานคร (248.47 คะแนน)

อันดับ 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย : เชียงใหม่ (247.29 คะแนน)

อันดับ 28 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย : ภูเก็ต (246.45 คะแนน)

อันดับ 29 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี : สุราษฎร์ธานี (245.83 คะแนน)

อันดับ 30 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี : เพชรบุรี (245.82 คะแนน)

อันดับ 31 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี : นนทบุรี (243.04 คะแนน)

อันดับ 32 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ : ฉะเชิงเทรา (240.60 คะแนน)

อันดับ 33 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน : ขอนแก่น (239.01 คะแนน)

อันดับ 34 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม : กรุงเทพมหานคร (238.59 คะแนน)

อันดับ 35 โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ : แพร่ (235.71 คะแนน)

อันดับ 36 โรงเรียนอุดรพิทนานุกุล : อุดรธานี (235.11 คะแนน)

อันดับ 37 โรงเรียนสิรินธร : สุรินทร์ (234.73 คะแนน)

อันดับ 38 โรงเรียนสุรนารีวิทยา : นครราชสีมา (233.37 คะแนน)

อันดับ 39 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา : สงขลา (231.61 คะแนน)

อันดับ 40 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา : สงขลา (230.73 คะแนน)

อันดับ 41 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี : จันทบุรี (230.68 คะแนน)

อันดับ 42 โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม : กรุงเทพมหานคร (230.31 คะแนน)

อันดับ 43 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ : สมุทรปราการ (230.00 คะแนน)

อันดับ 44 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย : ร้อยเอ็ด (229.64 คะแนน)

อันดับ 45 โรงเรียนเทพศิรินทร์ : กรุงเทพมหานคร (229.59 คะแนน)

อันดับ 46 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง : ตรัง (228.56 คะแนน)

อันดับ 47 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล : กรุงเทพมหานคร (227.32 คะแนน)

อันดับ 48 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม : สระบุรี (227.32 คะแนน)

อันดับ 49 โรงเรียนชลกันยานุกุล : ชลบุรี (226.92 คะแนน)

อันดับ 50 โรงเรียนสายปัญญารังสิต : ปทุมธานี (226.54 คะแนน)

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.niets.or.th

บทความที่น่าสนใจ