การจัดอันดับ ม.เชียงใหม่

มช. ครองอันดับ 3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย TOP1000: ISC World University Rankings

Home / วาไรตี้ / มช. ครองอันดับ 3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย TOP1000: ISC World University Rankings

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าอันดับ 3 ของประเทศ ในการจัดอันดับ TOP1000: ISC World University Rankings 2021 โดย Islamic World Scientific Citation Center สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งถือเป็นองค์กรวิทยาศาสตร์แนวหน้าระดับนานาชาติที่ได้การรับรองโดยประเทศสมาชิก ISESCO โดยเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกที่มีความโดดเด่นในด้านงานวิจัยและนวัตกรรม จากสถิติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีลำดับคะแนนและผลงานที่ดีขึ้น แสดงถึงศักยภาพและการพัฒนาในทิศทางที่ก้าวหน้าในทุก ๆ ปี

ม.เชียงใหม่ ครองอันดับ 3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ISC World University Rankings 2021 โดย Islamic World Scientific Citation Center (ISC) จะคัดสรรเฉพาะ มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความโดดเด่น และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในปี 2021 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่อันดับที่ 701-800 จากมหาวิทยาลัยกว่า 2,000 แห่งทั่วโลก ซึ่งมีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยติดอันดับจำนวน 13 แห่ง จากคะแนนตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่

1) งานวิจัย (Research) 60% : เป็นดัชนีประสิทธิภาพของงานวิจัยที่มีอิทธิพลระดับโลก รวมไปถึงปริมาณการถูกอ้างอิงและการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำ จากฐานข้อมูล INCITE

2) การศึกษา (Education) 10% : อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ จากข้อมูลทางมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ที่สร้างงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ จากฐานข้อมูล WOS

3) กิจกรรมนานาชาติ (International Activity) 15% : สิ่งพิมพ์ที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยที่ถูกตีพิมพ์บทความในวารสารชั้นนำ การรวบรวมคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยสถาบันระดับโลก

4) นวัตกรรม (Innovation) 15% : นวัตกรรม ผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าโดยสหรัฐอเมริกา และเปอร์เซ็นต์ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังคงรักษาอันดับไว้เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ด้วยความยึดมั่นในการสนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม และบริการทางวิชาการ เพื่อเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นโอกาสพร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้สามารถรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

บทความแนะนำ