ม.เชียงใหม่ ระบบ NDID

มช. เปิดทางเลือกใหม่ ยืนยันตัวตน ผ่านระบบ NDID ให้กับ นศ.ใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในไทย

Home / วาไรตี้ / มช. เปิดทางเลือกใหม่ ยืนยันตัวตน ผ่านระบบ NDID ให้กับ นศ.ใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในไทย

เมื่อทุกก้าวเดินของมนุษย์แทบจะขับเคลื่อนด้วยคำว่า “ดิจิทัล” การพัฒนาขีดจำกัดการทำงานขององค์กรย่อมต้องเร่งฝีก้าวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีเสมอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ต้อนรับการเปิดปีการศึกษาใหม่ 2565 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านทางดิจิทัล (e-KYC) ด้วย ระบบ NDID (National Digital ID) ซึ่งอยู่ภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นด้วยความปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบได้ เป็น Platform แรก และ Platform เดียวในขณะนี้ ที่ผ่านโครงการทดสอบทางนวัตกรรม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และให้บริการภายใต้ พรบ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มช. เปิดทางเลือกใหม่ ยืนยันตัวตน ผ่านระบบ NDID

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ได้นำระบบ NDID เข้ามาปรับใช้กับกระบวนการทำงาน โดยศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมกันจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ NDID ซึ่งเป็นตัวกลางสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (e-KYC) ซึ่งถูกออกแบบระบบให้เป็น Data Security and Privacy by Design เป็นบริการที่มี ความปลอดภัยสูงด้วยการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล และระบบไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล ข้อมูลยังคงอยู่กับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลและให้บริการลูกค้า ระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับความร่วมมือจากธนาคารขนาดใหญ่ของไทยทั้ง 10 แห่ง ประกอบด้วย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (Consent) ก่อน ลดความยุ่งยากจากการใช้เอกสารสำเนาต่าง ๆ ความซับซ้อนในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่เปลืองทรัพยากร เวลา และแรงงาน เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีหลาย ID ก็สามารถเข้าถึงการบริการได้

ขั้นตอนการใช้รายงานตัวของนักศึกษาใหม่ คือ การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/ ) เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน NDID เพียงใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยนักศึกษาจะต้องมีบัญชีกับธนาคารดังกล่าวในข้างต้น เพื่อลงทะเบียนรับบริการผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนั้น ๆ หากนักศึกษาไม่มีบัญชีธนาคาร สามารถเปิดบัญชีธนาคารเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยตนเองผ่านธนาคารที่ร่วมให้บริการได้ทุกสาขา ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือไม่ต้องการยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID ทางเว็บไซต์มีการยืนยันตัวตนแบบระบบเดิมไว้รองรับเช่นเดียวกัน

ระบบการรายงานตัวแบบใหม่นี้จะเริ่มใช้ในการรายงานตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นี้ โดยเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย นักศึกษาจะได้รับ CMU Account สำหรับใช้งาน CMU MOBILE ที่เป็น Application portal ที่ยังเชื่อมต่อไปยังบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ โดยในอนาคตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีโครงการที่จะขยายขอบเขตการใช้งานการยืนยันตัวตนด้วย NDID นี้ในวงกว้างมากขึ้น สู่นักศึกษาในทุกชั้นปี รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นลำดับต่อไป

การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ให้การตอบสนองการใช้งานมากที่สุดมาอยู่ในมือ คือ เทคโนโลยีที่ดีที่สุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย CMU Digital Transformation พร้อมที่จะเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่ก้าวทันโลกอนาคตอย่างแท้จริง