ม.เชียงใหม่

ม.เชียงใหม่ ยกระดับไก่พื้นเมือง สู่วัตถุดิบเมนูสากลระดับโลก

Home / วาไรตี้ / ม.เชียงใหม่ ยกระดับไก่พื้นเมือง สู่วัตถุดิบเมนูสากลระดับโลก

ไก่ประดู่หางดำ ถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองยอดนิยม ที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก เพราะมีลักษณะเด่นตรงกับความต้องการของตลาด เป็นไก่พันธ์เนื้อ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตดี มีรสชาติอร่อย ทำให้ไก่ประดู่หางดำเป็นที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกร ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดเป็นโครงการ “จากจมูกถึงหาง” ละเอียด ละเมียด ละมุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะเกษตรศาสตร์ ในงานวิจัย ยกระดับไก่พื้นเมือง สู่วัตถุดิบเมนูสากลระดับโลก

ม.เชียงใหม่ ยกระดับไก่พื้นเมือง สู่วัตถุดิบเมนูสากลระดับโลก

การวิจัย พัฒนาให้ไก่มีรสชาติอร่อย

กว่าจะได้ไก่ที่มีรสชาติอร่อย เป็นเมนูขึ้นโต๊ะอาหารได้อย่างสวยงามนั้น ต้องอาศัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ จากทีมอาจารย์นักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แผนงานวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการผลิตไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564 ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาปรับใช้ในกระบวนการเลี้ยงไก่ ควบคู่กับการให้ความรู้เกษตรกร ตั้งแต่การฟักไข่ การดูแลพ่อแม่พันธุ์ การนำงานวิจัยเข้ามาช่วย ในเรื่องการลดต้นทุนอาหาร เพื่อให้ขายไก่มีกำไรมากขึ้น

หลังจากเมื่อได้ไก่ที่สมบูรณ์แล้ว ในโครงการยังช่วยเรื่องการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไก่ ไปแปรูปเป็นอาหารต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเนื้อไก่ประดู่หางดำที่ได้คุณภาพ ซึ่งนอกจากจะทำเป็นอาหารพื้นเมือง หรืออาหารไทยได้อร่อยแล้ว ยังขึ้นโต๊ะเป็นเมนูอาหารสากลได้อย่างสวยงาม โดยการสร้างสรรค์ของเชฟมืออาชีพ จากร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมนูอาหาร เช่น

  • น่องและสะโพกไก่เหลืองบุษราคัม ย่างไฟอ่อน ข้าวไร่เดอะแม่นายส์ ไวเนอรี่หุงน้ำสต๊อกไก่เหลืองบุษราคัม ปรุงรสแบบสเปน เครื่องเทศสีเหลืองทอง
  • สะโพกไก่ประดู่หางดำ วุ้น เทอร์รีน บรั่นดีและสันไนไก่อบในแป้งพัฟ
  • ไก่เหลืองบุษราคัม ต้มรากบัวกรอบ
  • และไก่เหลืองบุษราคัม อบดินกว๊านพะเยา เป็นต้น

เมนูอาหารสากล

กระบวนผลิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสำคัญตั้งแต่ กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ถือเป็นการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โซ่คุณค่าที่นำมาสู่ระบบการผลิตไก่พื้นเมือง ได้อย่างประสบความสำเร็จ เป็นการยกระดับไก่พื้นเมืองให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร สร้างอาชีพให้กับเกษตร เกิดการกระจายรายได้ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ด้วยการเป็น Smart Farmer ซึ่งจะเสริมรากฐานสู่การเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป

เชฟมืออาชีพ จากร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างสรรค์เมนูต่างๆ

บทความแนะนำ