ค่าเทอม ม.เชียงใหม่

ม.เชียงใหม่ พร้อมช่วยเหลือนักศึกษา ตามนโยบายรัฐฯ ประกาศลดค่าเทอม 50%

Home / ข่าวการศึกษา / ม.เชียงใหม่ พร้อมช่วยเหลือนักศึกษา ตามนโยบายรัฐฯ ประกาศลดค่าเทอม 50%

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 พร้อมช่วยเหลือนักศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 50% โดยขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจนถึง 30 กันยายน 2564 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังผลการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี

ม.เชียงใหม่ ลดค่าเทอม 50%

ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนในการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น พิจารณาลดค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน

ม.เชียงใหม่ ลดค่าเทอม 50%

จากมาตรการการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานี้ จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครองได้อย่างมาก ซึ่งเป็นอีกมาตรการเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยพร้อมดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างแท้จริง

ข่าวแนะนำ