การสอบ ทหาร ทหารทุกเหล่าทัพ ทหารหญิง แนะแนวการศึกษา

เปิดเส้นทางการสอบเข้าเป็น ทหารหญิง ทุกเหล่าทัพ ต้องเรียนจบด้านไหน เปิดรับเมื่อไหร่

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดเส้นทางการสอบเข้าเป็น ทหารหญิง ทุกเหล่าทัพ ต้องเรียนจบด้านไหน เปิดรับเมื่อไหร่

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว สำหรับน้องๆ ผู้หญิงคนไหนที่มีความใฝ่ฝัน อยากจะเข้ารับราชการเป็นทหาร มีอาชีพที่มั่นคง ได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองชอบ แคมปัส-สตาร์ ขอบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอน เพราะน้องๆ สามารถเลือกสมัครสอบเข้าเป็น ทหารหญิง ได้ ตั้งแต่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป จนถึงเรียนจบในระดับปริญญาตรี ก็สามารถสมัครสอบได้เช่นกัน ซึ่งมีรายละเอียดที่น้องๆ ควรรู้ดังต่อไปนี้

ข้อควรรู้ การสอบเข้าเป็น ทหารหญิง ทุกเหล่าทัพ

เรียนจบระดับใดบ้าง?

1. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

น้องๆ สามารถใช้วุฒิ ม.3 สมัครสอบบรรจุได้ในตำแหน่งที่เปิดรับ โดยสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียด จากระเบียบการต่างๆ ของแต่ละเหล่าทัพ ได้ตามหน่วยงานราชการที่เปิดสอบ ไม่ว่าจะเป็น กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศนายสิบ (จ่าตรี หรือจ่าอากาศตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพ)

2. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบ ปวช. หรือ ปวส.

น้องๆ สามารถใช้วุฒิตามที่เรียนมาได้เลยในการสมัครสอบเข้าบรรจุ โดยสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดจากระเบียบการต่างๆ ของแต่ละเหล่าทัพ ซึ่งเป็นการสอบโดยตรงกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศนายสิบ (จ่าตรี หรือจ่าอากาศตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพ)

3. เรียนจบในระดับปริญญาตรี

น้องๆ สามารถใช้วุฒิตามที่เรียนมาได้เลยในการสมัครสอบเข้าบรรจุ ซึ่งตำแหน่งที่เปิดรับอาจจะระบุคุณวุฒิการศึกษา ที่ทางหน่วยราชการต้องการ หรือในบางตำแหน่งอาจจะไม่ได้ระบุ โดยตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศร้อยตรี (เรือตรี หรือเรืออากาศตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพ)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ห้วงเวลาที่เปิดรับในแต่ละปี

1. สนามสอบบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในกองทัพอากาศ (ห้วง มกราคม)

2. สนามสอบพยาบาลเหล่าทัพ (ห้วง มกราคม-มีนาคม)

3. สนามสอบนายสิบกองหนุนเหล่าแพทย์ (ห้วง กุมภาพันธ์)

4. สนามสอบนายสิบกองหนุน เหล่าการเงิน (ห้วง มีนาคม)

5. สนามสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ห้วง พฤษภาคม)

6. สนามสอบบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในกองทัพเรือ (ห้วง กรกฎาคม-สิงหาคม) * เปิดรับครั้งเดียว

7. สนามย่อยต่างๆ (ห้วงไม่แน่นอน) ** บางปีไม่เปิดสอบ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

เปิดเส้นทางการสอบเข้า ทหารหญิง ทุกเหล่าทัพ

รายละเอียดกำหนดเวลาที่เปิดรับ ในแต่ละปี

1. สนามสอบบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในกองทัพอากาศ (ห้วง ม.ค.)

สำหรับสนามสอบของกองทัพอากาศ จะทำการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการแค่ปีละ 1 ครั้ง โดยมีคุณสมบัติคร่าวๆ คือ เป็นบุคคลภายนอก ชาย-หญิง ชั้นสัญญาบัตร อายุ 18 – 35 ปี และชั้นประทวน อายุ 18 – 30 ปี รับวุฒิตั้งแต่ ม.6 – ป.ตรี

2. สนามสอบพยาบาลเหล่าทัพ (ห้วง ม.ค.-มี.ค.)

สนามสอบตรงของพยาบาลทั้ง 4 เหล่าทัพ จะเปิดรับสมัครสอบนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น ซึ่งมีทั้งแบบทุนส่วนตัวและทุนกองทัพ โดยจะต้องมีคุณสมบัติคร่าวๆ ดังนี้

  • กองทัพบก (ทบ.) รับสตรีโสด อายุ 18 – 25 ปี
  • กองทัพเรือ (ทร.) รับสตรีโสด อายุ 17 – 20 ปี
  • กองทัพอากาศ (ทอ.) รับสตรีโสด อายุ 17 – 22 ปี
  • ตำรวจ (ตร.) รับ ช. และ ญ. อายุ 16-25 ปี

โดยจะมีการเปิดรับสมัครช่วงต้นๆ ปี พร้อมๆ กับช่วงที่น้องๆ กำลังจะสำเร็จการศึกษานั่นเอง

3. สนามสอบนายสิบกองหนุนเหล่าแพทย์ (ห้วง ก.พ.)

สำหรับสนามสอบนี้ รับสมัครคัดเลือกทั้งชายและหญิง เพื่อเข้าเรียนเป็นนายสิบนักเรียนเหล่าแพทย์ โดยจะต้องมีคุณสมบัติคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

เพศชาย

– เป็นทหารกองหนุน สังกัดเหล่าแพทย์ ประจำการ 1 ปีขึ้นไป หรือทหารกองหนุนเหล่าอื่นๆ ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเสนารักษ์ รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า อายุ 18-25 ปี

บุคคลพลเรือนชาย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกานียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ของเหล่าทัพหลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถานบันการศึกษาอื่น หลักสูตร 1 ปี ที่ทางราชการรับรอง อายุ 18-25 ปี

– มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป

เพศหญิง

– ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกานียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ของเหล่าทัพหลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถานบันการศึกษาอื่น หลักสูตร 1 ปี ที่ทางราชการรับรอง อายุ 18-25 ปี

– ความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.

เปิดเส้นทางการสอบเข้า ทหารหญิง ทุกเหล่าทัพ

4. สนามสอบนายสิบกองหนุน เหล่าการเงิน (ห้วง มี.ค.)

สำหรับสนามสอบนายสิบกองหนุนเหล่าการเงิน เปิดรับสมัครสอบทั้งชายและหญิง โดยน้องๆ จะต้องมีคุณสมบัติคร่าวๆ ดังนี้

– เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สายพณิชยกรรมทุกสาขา

5. สนามสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ห้วง พ.ค.)

สำหรับสนามสอบนี้ ไม่ได้ทำการเปิดรับสมัครสอบเป็นประจำทุกปี แต่ถ้าจะเปิดก็จะมีการเปิดรับสมัครสอบทั้งชายและหญิง หลายอัตราด้วยกัน ทั้งนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน โดยรับวุฒิตั้งแต่ ม. 3 – ป.ตรี และจะต้องมีอายุ 18 – 35 ปี หรือในบางปีก็อาจจะเปิดรับเป็นพนักงานราชการแทน

6. สนามสอบบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในกองทัพเรือ (ห้วง ก.ค.-ส.ค.)

ถือได้ว่า สนามสอบบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพเรือ เป็นสนามสอบใหญ่ที่เปิดรับสมัครแค่ปีละครั้งเท่านั้น โดยได้เปิดรับสมัครสอบทั้งชายและหญิงเข้าเป็นราชการ ทั้งนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ซึ่งจะมีคุณสมบัติคร่าวๆ ดังนี้ ชาย-หญิง อายุ 18 – 35 ปี และรับวุฒิ ม.6 – ป.ตรี

7. สนามย่อยต่างๆ (ห้วงไม่แน่นอน) ** บางปีไม่เปิดสอบ

นักร้องนักแสดง สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในปีที่ผ่านๆ มาก็มีเปิดรับสมัคร เพศหญิงเข้าเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติคร่าวๆ คือ เปิดรับสมัครวุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18 – 25 ปี

สห.หญิง มทบ.11 ก็เป็นอีกหนึ่งสนามของน้องๆ ที่รักในอาชีพ สห.หญิง มีที่เดียวในกองทัพบกที่รับสมัคร คุณสมบัติคร่าวๆ คือ รับสมัครวุฒิ ม.3 สูง 160 ขึ้นไป และอายุ 18 – 30 ปี

นายสิบเสมียน ของกรมต่างๆ ก็มีเปิดรับสมัคร เช่น กรมสรรพาวุธทหารบก, กรมพลาธิการทหารบก, กรมกำลังพลทหารบก ฯลฯ คุณสมบัติคร่าวๆ คือ ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูง 150 ขึ้นไป อายุ 18 – 30 ปี (มีเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆ ทั้งปี)

ทหารหญิง ทุกเหล่าทัพ ในการเข้าศึกษาต่อปี 2561

จากที่ แคมปัส-สตาร์ ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ที่เราอาจจะแนะนำให้กับน้องๆ ที่สนในเข้ารับราชการทหาร และศึกษาต่อทางด้านนี้ ทั้งนี้คุณสมบัติหรือรายละเอียดต่างๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี ที่ทำการเปิดรับสมัครสอบ ดังนั้นน้องๆ ควรที่จะต้องศึกษารายละเอียดให้ดีเสียก่อนทำการสมัครสอบ

น้องๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ ดังนี้

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

คลิปแนะนำ

Link : seeme.me/ch/tutormp

ตามติด ดาว-เดือน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

อ้างอิงข้อมูลและภาพจาก : armyinfoetc.blogspot.com, FB แจ้งข่าวเปิดสอบ แนวข้อสอบ ตำรวจ ทหาร พยาบาล ทุกเหล่าทัพ

บทความที่เกี่ยวข้อง