พยาบาลกองทัพบก พยาบาลกองทัพเรือ พยาบาลกองอากาศ พยาบาลทหาร แนะแนวการศึกษา

ข้อมูลการเรียน พยาบาลทหาร ทุกเหล่าทัพ | คุณสมบัติ การคัดเลือก ค่าเทอม

Home / ข่าวการศึกษา / ข้อมูลการเรียน พยาบาลทหาร ทุกเหล่าทัพ | คุณสมบัติ การคัดเลือก ค่าเทอม

สำหรับน้องๆ ที่มีความฝันอยากจะเรียนเป็นพยาบาลทหารในเหล่าทัพต่างๆ นั้น โดยปกติแล้วจะมีการประกาศรับสมัครทุกปี และก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เข้าไปเรียน หากเราเตรียมตัวไม่พร้อมก็อาจจะะพลาดโอกาส และทำให้เสียเวลารอไปอีก 1 ปี  ดังนั้นแล้วควรเตรียมตัวไว้ก่อนดีที่สุดค่ะ วันนี้พี่ๆ แคมปัสสตาร์ขอรวบรวมบทความ พื้นฐาน สิ่งที่ควรรู้ ถ้าคิดจะเรียน พยาบาลทหารเหล่าทัพต่างๆ  มาให้น้องๆ ได้ทำความเข้าใจกันอย่างละเอียด ขอบอกก่อนว่างานนี้น้องๆ ที่เรียนสายวิทย์-คณิตเท่านั้นนะคะ ถึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนได้

เมื่อคิดจะเรียน พยาบาลทหาร …

เรียนพยาบาลทหารแล้วดีอย่างไร?

ข้อดีก็คือ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับราชการเป็นทหารในหน่วยที่ตนเองบรรจุ ได้รับพระราชทานยศ มีโอกาสได้เติบโต เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งตามระยะเวลา มียศนำหน้า สิบตรี หรือร้อยตรี อีกทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งของตัวเอง พ่อ แม่ หรือลูกก็สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ มีเกียรติในสังคม มีบำเหน็ดเมื่อเกษียณ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเข้าไปได้ง่ายๆ นะคะ  หากใครมีความใฝ่ฝั่นอยากใส่ชุดเครื่องแบบ ติดยศเท่ๆ และมีอาชีพที่มั่นคงอย่างอาชีพ พยาบาลทหารเหล่าทัพนี้ น้องๆ ควรอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้เข้าใจค่ะ

วิทยาลัยพยาบาล 4 แห่ง

วิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพต่างๆ หลักๆ มีอยู่ 4 วิทยาลัย ได้แก่

1. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตั้งอยู่ที่: 317/6 ราชวิถี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 แถวๆ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

2. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1060

3. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ตั้งอยู่ที่ 171/2 หมู่ที่2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

4. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งอยู่ที่ 492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทมฯ 10330

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร

จะอยู่ประมาณช่วงต้นปี ของทุกปี ดังนี้คือ

  • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ทบ.) เริ่มรับสมัครประมาณเดือน ม.ค. – มี.ค.
  • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (ทร.) เริ่มรับสมัครประมาณห้วงเดือน ก.พ. – เม.ย.
  • วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (ทอ.) เริ่มรับสมัครประมาณห้วงเดือน ก.พ. – เม.ย.
  • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (ตร.) เริ่มรับสมัครเป็น 2 ห้วง ห้วงแรกรอบรับตรงยื่นผลคะแนนประมาณ พ.ย.-ธ.ค. และห้วงที่สอง เม.ย.-พ.ค. ยื่นคะแนนโดยผ่านระบบ admission

แนะนำ ความรู้เพิ่มเติม

Link : seeme.me/ch/pparkmathacademy

การสอบเข้ารับราชการ

แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1.ทุนทางราชการ (ทุนกองทัพ) ทางราชการออกค่าเล่าเรียนในการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำวัน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

2. ทุนส่วนตัว นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนเอง หากเรียนดีมีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืม เมื่อสำเร็จการศึกษา ไม่มีข้อผูกพันใดกับทางกองทัพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ตร. จะได้รับการบรรจุเมื่อมีตำแหน่งและอัตราเงินเดือนว่าง

3.ทุนส่วนราชการฝากเรียนเพิ่มเติม – เช่น ทุนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ทบ. จะมีทุนส่วนนี้เพิ่มเติม)

ทั้ง 3 ประเภทแตกต่างกันในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

**รายละเอียดเพิ่มเติมหาดูจากระเบียบการในปีที่สมัครนั้นๆ**

พยาบาลทหาร-ทุกเหล่าทัพ

คุณสมบัติผู้สมัคร ในเบื้องต้นที่ทุกเหล่าทัพต้องมีคือ

* สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม..6) สายวิทย์-คณิต (เท่านั้น)

** ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. บิดาและมารดาสัญชาติไทย

แยกคุณสมบัติตามวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้

  • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ทบ.) ทบ. รับสตรีโสด อายุ 18 – 25 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. (รับสมัคร นักเรียนพยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 60 คลิกที่นี่)
  • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (ทร.)รับสตรีโสด อายุ 17 – 20 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. ไม่เกิน 65 กก.
  • วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (ทอ.) รับสตรีโสด อายุ 17 – 22 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ไม่เกิน 65 กก.
  • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (ตร.)  รับทั้งชาย และหญิง อายุ 16-25 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก

การคัดเลือกใช้การพิจารณาคัดเลือก

ยื่นผลคะแนนจากการสอบวัดความรู้ ใช้เกณฑ์เดียวกับการรับบุคคลเข้าศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางแอดมินชั่น (Admission) ซึ่งพิจารณาจากคะแนนวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพดังนี้

1. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาอังกฤษต้อง 30 คะแนนขึ้นไป (ทุกเหล่าทัพ) **วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ONET วิทย์/คณิต/อังกฤษ ต้อง 30 คะแนนขึ้นไป**

2. ผลการสอบความถนัดทั่วไป GAT ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา

3. ผลการสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ PAT1 คณิตศาสตร์(เฉพาะพยาบาล ตร.),PAT2 วิทยาศาสตร์ **วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ยื่นเฉพาะ GAT/PAT1/PAT2**

4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมปลาย GPAX กองทัพเรือและกองทัพบก เฉลี่ย 6 เทอม / เหล่าอื่นเฉลี่ย 5 เทอม

5. พิจารณาร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ (ทบ. เพิ่มการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการวิ่งระยะทาง 800 เมตร)

พี่ขิม พี่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศกันธิชา บุญยืน พี่ชั้นปีที่4

ค่าเทอมโดยประมาณ ของแต่ละปีการศึกษา

ในปีการศึกษาแรก

– นักเรียนทุนกองทัพ (ทอ.)  รวมค่าเทอมจำนวนทั้งสิ้น 17,785.00 บาท

– นักเรียนทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอมจำนวนทั้งสิ้น 58,835 บาท ( แบ่งชำระ เป็น 2 งวด งวดแรกชำระในวันทำสัญญา จำนวน 33,960 บาท งวดที่ 2 ชำระภายในเดือน ต.ค. จำนวน 24,875 บาท )

ค่าใช้จ่ายในชั้นปีที่ 2 – 4

ชั้นปีที่ 2

– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม 9,500

– ทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอม 38,550

ชั้นปีที่ 3

– ทุนกองทัพ (ทอ.)  รวมค่าเทอม 9,500

– ทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอม 35,750

ชั้นปีที่ 4

– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม  9,500

– ทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอม 34,350

(อัตราค่าธรรมเนียมนี้ กำหนดไว้เมื่อ พ.ศ.2544 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม )

พยาบาลทหาร

สำหรับในปี 2559 นี้ได้มีประกาศรับสมัครออกมาแล้ว แต่ละเหล่าทัพเริ่มรับสมัครดังนี้ค่ะ

1.พยาบาลกองทัพบก 4 มกราคม ถึง 17 เมษายน 59 คลิกอ่าน ระเบียบการปี59 กำหนดการปี59

2.พยาบาลกองทัพเรือ 4 มกราคม ถึง 4 เมษายน 59 คลิกอ่าน ระเบียบการปี58 กำหนดการปี 59

3.พยาบาลกองทัพอากาศ 18 มกราคม ถึง 20 เมษายน 59 คลิกอ่าน ระเบียบการ+กำหนดการ 59

4.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สำหรับ บุคคลทั่วไป คลิกอ่าน ระเบียบการ 59

4.1   สำหรับบุตรข้าราชการตำรวจ คลิกอ่าน ระเบียบการ 59

ติดตามอัพเดทข่าวสาร พยาบาลเหล่าทัพ ที่สนใจได้ที่

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  : http://job.rtncn.ac.th

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  : http://nc-rtaf.thaijobjob.com/2015

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก : http://rtanc.thaijobjob.com

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ : http://nursepolice.thaijobjob.com

 

รับชมคลิปตามติดชีวิตพยาบาล มศว

เรียบเรียงโดย Campus-Star.com

แนะนำเพิ่มเติมนะคะ ควรหาหนังสือเรื่อง ‘‘ดอกไม้สีขาว แห่งเหล่าทัพ” มาอ่านเพิ่มเติม สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตพยาบาลทั้ง 4 เหล่าทัพให้มากกว่านี้ ราคาไม่เกิน 200 บาท ค่ะ >.<

ทีอ้างอิงจาก: http://www.rtopcadet.com/ ภาพบางส่วนจาก: พยาบาลทหาร ทุกเหล่า

บทความที่เกี่ยวข้อง