พยาบาล พยาบาลกองทัพบก พยาบาลกองทัพเรือ พยาบาลกองอากาศ พยาบาลทหาร แนะแนวการศึกษา

ข้อมูลการเรียน พยาบาลทหาร ทุกเหล่าทัพ | คุณสมบัติ การคัดเลือก ค่าเทอม

Home / ข่าวการศึกษา / ข้อมูลการเรียน พยาบาลทหาร ทุกเหล่าทัพ | คุณสมบัติ การคัดเลือก ค่าเทอม

สำหรับน้องๆ ที่มีความฝันอยากจะเรียนเป็นพยาบาลทหารในเหล่าทัพต่างๆ นั้น โดยปกติแล้วจะมีการประกาศรับสมัครทุกปี และก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เข้าไปเรียน หากเราเตรียมตัวไม่พร้อมก็อาจจะะพลาดโอกาส และทำให้เสียเวลารอไปอีก 1 ปี ดังนั้นแล้วควรเตรียมตัวไว้ก่อนดีที่สุดค่ะ วันนี้พี่ๆ แคมปัสสตาร์ขอรวบรวมบทความ พื้นฐาน สิ่งที่ควรรู้ ข้อมูลการเรียน พยาบาลทหาร ถ้าคิดจะเรียน พยาบาลทหารเหล่าทัพต่างๆ มาให้น้องๆ ได้ทำความเข้าใจกันอย่างละเอียด ขอบอกก่อนว่างานนี้น้องๆ ที่เรียนสายวิทย์-คณิตเท่านั้นนะคะ ถึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนได้

ข้อมูลการเรียน พยาบาลทหาร ทุกเหล่าทัพ

สิ่งที่ควรรู้เมื่อคิดจะเรียน พยาบาลทหาร

เรียนพยาบาลทหารแล้วดีอย่างไร?

ข้อดีก็คือ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับราชการเป็นทหารในหน่วยที่ตนเองบรรจุ ได้รับพระราชทานยศ มีโอกาสได้เติบโต เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งตามระยะเวลา มียศนำหน้า สิบตรี หรือร้อยตรี อีกทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งของตัวเอง พ่อ แม่ หรือลูกก็สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ มีเกียรติในสังคม มีบำเหน็ดเมื่อเกษียณ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเข้าไปได้ง่ายๆ นะคะ หากใครมีความใฝ่ฝั่นอยากใส่ชุดเครื่องแบบ ติดยศเท่ๆ และมีอาชีพที่มั่นคงอย่างอาชีพ พยาบาลทหารเหล่าทัพนี้ น้องๆ ควรอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้เข้าใจค่ะ

วิทยาลัยพยาบาล 4 แห่ง

วิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพต่างๆ หลักๆ มีอยู่ 4 วิทยาลัย ได้แก่

1. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ตั้งอยู่ที่: 317/6 ราชวิถี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 แถวๆ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า / ข่าวสารการรับสมัคร : https://rtanc.thaijobjob.com

2. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1060 / ข่าวสารการรับสมัคร : rtncn.thaijobjob.com

3. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ตั้งอยู่ที่ 171/2 หมู่ที่2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 / ข่าวสารการรับสมัคร : https://nc-rtaf.thaijobjob.com

4. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ตั้งอยู่ที่ 492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทมฯ 10330 ข่าวสารการรับสมัคร : https://nursepolice.thaijobjob.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ข้อมูลการเรียน พยาบาลทหาร ทุกเหล่าทัพ

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร

จะอยู่ประมาณช่วงต้นปี ของทุกปี ดังนี้คือ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ทบ.) เริ่มรับสมัครประมาณเดือน ม.ค. – มี.ค.
– วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (ทร.) เริ่มรับสมัครประมาณห้วงเดือน ก.พ. – เม.ย.
– วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (ทอ.) เริ่มรับสมัครประมาณห้วงเดือน ก.พ. – เม.ย.
– วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (ตร.) เริ่มรับสมัครเป็น 2 ห้วง ห้วงแรกรอบรับตรงยื่นผลคะแนนประมาณ พ.ย.-ธ.ค. และห้วงที่สอง เม.ย.-พ.ค. ยื่นคะแนนโดยผ่านระบบ admission

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

การสอบเข้ารับราชการ

แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1.ทุนทางราชการ (ทุนกองทัพ) ทางราชการออกค่าเล่าเรียนในการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำวัน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

2. ทุนส่วนตัว นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนเอง หากเรียนดีมีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืม เมื่อสำเร็จการศึกษา ไม่มีข้อผูกพันใดกับทางกองทัพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ตร. จะได้รับการบรรจุเมื่อมีตำแหน่งและอัตราเงินเดือนว่าง

3.ทุนส่วนราชการฝากเรียนเพิ่มเติม – เช่น ทุนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ทบ. จะมีทุนส่วนนี้เพิ่มเติม)

ทั้ง 3 ประเภทแตกต่างกันในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

**รายละเอียดเพิ่มเติมหาดูจากระเบียบการในปีที่สมัครนั้นๆ**

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ข้อมูลการเรียน พยาบาลทหาร ทุกเหล่าทัพ

คุณสมบัติผู้สมัคร ในเบื้องต้นที่ทุกเหล่าทัพต้องมีคือ

* สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม..6) สายวิทย์-คณิต (เท่านั้น)
** ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. บิดาและมารดาสัญชาติไทย

แยกคุณสมบัติตามวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ทบ.) ทบ. รับสตรีโสด อายุ 18 – 25 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. (รับสมัคร นักเรียนพยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 60 คลิกที่นี่)

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (ทร.)รับสตรีโสด อายุ 17 – 20 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. ไม่เกิน 65 กก.

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (ทอ.) รับสตรีโสด อายุ 17 – 22 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ไม่เกิน 65 กก.

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (ตร.) รับทั้งชาย และหญิง อายุ 16-25 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

การคัดเลือกใช้การพิจารณาคัดเลือก

ยื่นผลคะแนนจากการสอบวัดความรู้ ใช้เกณฑ์เดียวกับการรับบุคคลเข้าศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางแอดมินชั่น (Admission) ซึ่งพิจารณาจากคะแนนวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพดังนี้

1. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาอังกฤษต้อง 30 คะแนนขึ้นไป (ทุกเหล่าทัพ) **วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ONET วิทย์/คณิต/อังกฤษ ต้อง 30 คะแนนขึ้นไป**

2. ผลการสอบความถนัดทั่วไป GAT ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา

3. ผลการสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ PAT1 คณิตศาสตร์(เฉพาะพยาบาล ตร.),PAT2 วิทยาศาสตร์ **วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ยื่นเฉพาะ GAT/PAT1/PAT2**

4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมปลาย GPAX กองทัพเรือและกองทัพบก เฉลี่ย 6 เทอม / เหล่าอื่นเฉลี่ย 5 เทอม

5. พิจารณาร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ (ทบ. เพิ่มการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการวิ่งระยะทาง 800 เมตร)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ค่าเทอมโดยประมาณ ของแต่ละปีการศึกษา

ในปีการศึกษาแรก

– นักเรียนทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอมจำนวนทั้งสิ้น 17,785.00 บาท
– นักเรียนทุนส่วนตัว รวมค่าเทอมจำนวนทั้งสิ้น 58,835 บาท ( แบ่งชำระ เป็น 2 งวด งวดแรกชำระในวันทำสัญญา จำนวน 33,960 บาท งวดที่ 2 ชำระภายในเดือน ต.ค. จำนวน 24,875 บาท )

ค่าใช้จ่ายในชั้นปีที่ 2 – 4

ชั้นปีที่ 2

– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม 9,500
– ทุนส่วนตัว รวมค่าเทอม 38,550

ชั้นปีที่ 3

– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม 9,500
– ทุนส่วนตัว รวมค่าเทอม 35,750

ชั้นปีที่ 4

– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม 9,500
– ทุนส่วนตัว รวมค่าเทอม 34,350

(อัตราค่าธรรมเนียมนี้ กำหนดไว้เมื่อ พ.ศ.2544 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม )

ข้อมูลการเรียน พยาบาลทหาร ทุกเหล่าทัพ

ติดตามอัพเดทข่าวสาร พยาบาลเหล่าทัพ ที่สนใจได้ที่

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ : https://rtncn.thaijobjob.com
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ : https://nc-rtaf.thaijobjob.com
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก : https://rtanc.thaijobjob.com
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ : https://nursepolice.thaijobjob.com

หรือ Facebook : พยาบาลทหาร ทุกเหล่า

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

เรียนนายร้อยตำรวจ สมัครได้ตอนอายุเท่าไร? เรียนจบอะไร? ตอบทุกข้อสงสัย

เรียนนายร้อยตำรวจ สมัครได้ตอนอายุเท่าไหร่ เรียนจบอะไร - ตอบทุกข้อสงสัย

แนะนำ ความรู้เพิ่มเติม

Link : seeme.me/ch/pparkmathacademy

รับชมคลิปตามติดชีวิตพยาบาล มศว

อ้างอิงจาก: http://www.rtopcadet.com/ ภาพบางส่วนจาก Facebook : พยาบาลทหาร ทุกเหล่า

เรียบเรียงโดย Campus-Star.com

แนะนำเพิ่มเติมนะคะ ควรหาหนังสือเรื่อง ‘‘ดอกไม้สีขาว แห่งเหล่าทัพ” มาอ่านเพิ่มเติม สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตพยาบาลทั้ง 4 เหล่าทัพให้มากกว่านี้ ราคาไม่เกิน 200 บาท ค่ะ >.<

บทความแนะนำ