คณะน่าเรียน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร สัตวบาล สัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ แนะแนวการศึกษา

สัตวแพทย์ VS สัตวศาสตร์ (สัตวบาล) เรียนต่างกันอย่างไร – จบแล้วทำงานอะไร?

Home / ข่าวการศึกษา / สัตวแพทย์ VS สัตวศาสตร์ (สัตวบาล) เรียนต่างกันอย่างไร – จบแล้วทำงานอะไร?

เชื่อว่ายังคงมีน้อง ๆ หลายคนที่กำลังสับสน หรือไม่เข้าใจว่าจริง ๆ แล้วการเรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตวบาล หรือสัตวศาสตร์ นั้น มีความแตกต่างกัน พร้อมทั้งยังมีจำนวนปีในการศึกษาเรียนรู้ ที่ไม่เท่ากันอีกด้วย โดยที่สัตวแพทย์จะเรียน 6 ปี ส่วนสัตวศาสตร์ หรือสัตวบาล จะใช้เวลาเรียนเพียง 4 ปีเท่านั้น

สัตวแพทย์ VS สัตวศาสตร์ เรียนต่างกันอย่างไร?

ดังนั้นในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จึงได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ การเรียนต่อคณะสัตวแพทย์ และสัตวบาล/สัตวศาสตร์ มาฝากกันด้วยค่ะ ซึ่งจะช่วยทำให้น้อง ๆ สามารถตัดสินใจเรียนต่อในสิ่งที่ตนเองชอบได้ง่ายยิ่งขึ้น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรียนเพื่อรักษาสัตว์

สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จะเน้นเรียนรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพของสัตว์ การวินิจฉัยโรค การป้องกัน การรักษาโรคจากอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับสัตว์ และการอภิบาลสัตว์ป่วย นอกจากนี้ ยังจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ยาและวัคซีน สำหรับสัตว์ อีกด้วย

โดยคณะสัตวแพทย์จะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด 6 ปีเต็มด้วยกัน สามารถแบ่งออกเป็น ชั้นปีที่ 1 – 3 คือ Pre-clinic และชั้นปีที่ 4 – 6 คือ Clinic มีสาขาวิชาที่เปิดสอน เช่น กายวิภาคศาสตร์,  เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง, เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์, เวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า, สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และอายุรศาสตร์ เป็นต้น

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

เมื่อน้อง ๆ เรียนจบแล้วสามารถเลือกประกอบอาชีพ ได้ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น กรมปศุสัตว์, กรมประมง ฯลฯ และหน่วยงานเอกชน ก็สามารถเลือกเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ และธุรกิจฟาร์มสัตว์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกไปทำงานเป็นสัตวแพทย์ในคลินิก หรือโรงพยาบาลรักษาสัตว์ หรือจะเลือกเปิดคลินิกรักษาเองสัตว์เองก็ได้เหมือนกันค่ะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเรียนต่อด้านสัตวแพทย์ทั้ง 6 ปีว่าจะต้องเจออะไรบ้าง?
> คณะสัตวแพทยศาสตร์ อยากเรียนต่อต้องทำอย่างไร? – รายชื่อสถาบันที่เปิดสอน

สัตวบาล/สัตวศาสตร์ เรียนเพื่อเลี้ยง/ดูแลสัตว์

สัตวบาล/สัตวศาสตร์ เรียนเพื่อเลี้ยง/ดูแลสัตว์

จะเน้นเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ กระบวนการขยายพันธุ์สัตว์ การจัดการด้านอาหารสัตว์ การใช้ยาในฟาร์ม และการจัดการด้านต่าง ๆ ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งมีเป้าหมายในการเรียนรู้เพื่อเลี้ยง ดูแล วิจัย ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ โดยจะเน้นไปทางด้านสัตว์เศรษฐกิจ ใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด 4 ปีด้วยกัน

ทั้งนี้ สัตวบาลหรือสัตวศาสตร์ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสาขาวิชาที่อยู่ในคณะด้านการเกษตร เช่น คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม, คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

เมื่อน้อง ๆ เรียนจบออกมาแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผู้จัดการฟาร์ม หรือนักสัตวบาลประจำฟาร์ม, นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และพนักงานส่งเสริมด้านสัตวบาล/สัตวศาสตร์ ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐบาลและเอกชน, ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ หรือการเกษตรกรรมทั่วไป เป็นต้น

ความต่างของการเรียน สัตวแพทย์ VS สัตวบาล

ความต่างของการเรียน สัตวแพทย์ VS สัตวบาล

หน้าที่ของสัตว์แพทย์ คือ…

  • ตรวจรักษาสัตว์ที่มีอาการเจ็บป่วย
  • ป้องกันโรคระบาดจากสัตว์ไม่ให้แพร่กระจายมาสู่ทั้งสัตวและคน
  • คอยกำกับดูแลด้านสุขภาพและสุขาภิบาลสัตว์

หน้าที่ของสัตวบาล/สัตวศาสตร์ คือ…

  • ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานกระบวนการขยายพันธุ์สัตว์
  • การสุขาภิบาลสัตว์
  • การดูแลสิ่งแวดล้อมของสัตว์
  • การจัดการด้านการค้าสัตว์ และผลผลิตต่าง ๆ ที่ได้มาจากสัตว์

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.tcaster.net, FB : เรียนต่อที่ไหนดี, วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความที่น่าสนใจ