รวมข้อสอบ + เฉลย O-NET ปี 2560

รวมข้อสอบ + เฉลย O-NET ปี 2560 | นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

Home / ONET / รวมข้อสอบ + เฉลย O-NET ปี 2560 | นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของน้องๆ นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยล่าสุด! ทาง สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งสามระดับชั้นการศึกษา (ป.6 ม.3 และ ม.6) ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ (www.niets.or.th) เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น…

รวมข้อสอบ + เฉลย O-NET ปี 2560

ติวเข้ม สรุปสาระสำคัญข้อสอบ O-NET และ 9 วิชาสามัญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รหัสวิชา 61 วิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 63 วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 64 วิชาคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 65 วิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

เด็ก ม.6 ห้ามพลาด!! เผยข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ EP.01

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา 91 วิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 93 วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 95 วิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

ศัพที่ต้องรู้ สำหรับสอบ O-net และ รัฐศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 02 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 03 วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.niets.or.th

บทความที่น่าสนใจ