ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET ข้อสอบพร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET ปี 2560 + เฉลย | นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

Home / ONET / ข้อสอบ O-NET ปี 2560 + เฉลย | นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของน้องๆ นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยล่าสุด! ทาง สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งสามระดับชั้นการศึกษา (ป.6 ม.3 และ ม.6) ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ (www.niets.or.th) เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น…

มาใหม่ ** ข้อสอบ + เฉลย O-NET ชั้น ม.6 ปี 2548-2552 | วิชาคณิตฯ อังกฤษ วิทย์ ฯลฯ

ข้อสอบ O-NET ปี 2560 + เฉลย

ˇ﹏ˇ ˇ△ˇ ˇ▽ˇ ˙▂˙ ˙0˙ ˙︿˙ ˙ω˙ ˙﹏˙ ˙△˙

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รหัสวิชา 61 วิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 63 วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 64 วิชาคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 65 วิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา 91 วิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 93 วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 95 วิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 02 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 03 วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
ลิงค์สำรอง : คลิกที่นี่

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.niets.or.th

ข้อสอบโอเน็ต ปี 2559 พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 และ ม.6 โหลดเก็บไว้ฝึกกันเลย

ข้อสอบ O-NET ปี 2558 พร้อมเฉลย (ไฟล์ PDF) ข้อสอบ ป.6 ม.3 และ ม.6

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

คลิปความรู้เพิ่มเติม

ศัพที่ต้องรู้ สำหรับสอบ O-net และ รัฐศาสตร์

ˇ﹏ˇ ˇ△ˇ ˇ▽ˇ ˙▂˙ ˙0˙ ˙︿˙ ˙ω˙ ˙﹏˙ ˙△˙

บทความแนะนำ