ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET ข้อสอบพร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET ปี 2560 พร้อมเฉลย | นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

Home / ONET / ข้อสอบ O-NET ปี 2560 พร้อมเฉลย | นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของน้องๆ นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยล่าสุด! ทาง สทศ. ได้นำ ข้อสอบ O-NET ปี 2560 พร้อมเฉลย ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งสามระดับชั้นการศึกษา (ป.6 ม.3 และ ม.6) ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ (www.niets.or.th)

ข้อสอบ O-NET ปี 2560 พร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.niets.or.th

ข้อสอบปีอื่นๆ : ข้อสอบโอเน็ต ปี 2559 พร้อมเฉลย , ข้อสอบ O-NET ปี 2558 พร้อมเฉลย

คลิปความรู้เพิ่มเติม

ศัพที่ต้องรู้ สำหรับสอบ O-net และ รัฐศาสตร์

. . . . .

บทความแนะนำ