dek63 TCAS ข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา รูปแบบข้อสอบ โอเน็ต

ฝึกทำข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ O-NET ม.6 ปี 2561 (สอบวันที่ 2 มี.ค. 2562)

Home / ข่าวการศึกษา / ฝึกทำข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ O-NET ม.6 ปี 2561 (สอบวันที่ 2 มี.ค. 2562)

เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเท่านั้น ก็จะการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของน้อง ๆ นักเรียนชั้น ม.6 กันแล้ว สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่เคยลองทำข้อสอบโอเน็ตมาก่อนนั้น แคมปัส-สตาร์ ก็มีข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2561 (สอบวันที่ 2 มี.ค. 2562) มาให้น้อง ๆ ได้ลองทำกันด้วยจ๊ะ ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย…

ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ O-NET ม.6 ปี 2561

รูปแบบข้อสอบโอเน็ต วิชาสังคมศึกษาฯ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน และปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน โดยมีเนื้อหาที่ออกสอบ ดังนี้

  • ศาสนา ศิลธรรม และวัฒนธรรม
  • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  • เศรษฐศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์

กำหนดการสอบ O-NET ม.6 ปี 2562

  • วันรับสมัคร : โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน
  • วันที่ทำการสอบ : ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2563
  • ประกาศผลการสอบ : วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

น้อง ๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบทั้งหมดมาฝึกทำได้ : คลิกที่นี่

[HDquiz quiz = “8251”]