ข้อสอบ O-NET ข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบ O-NET ปี 2561 พร้อมเฉลย (PDF) จาก สทศ. เฉลยครบทั้ง 3 ระดับชั้น

Home / ONET / ข้อสอบ O-NET ปี 2561 พร้อมเฉลย (PDF) จาก สทศ. เฉลยครบทั้ง 3 ระดับชั้น

มาแล้วววว ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย จาก สทศ. มาให้น้องๆ นักเรียนได้ลองฝึกทำ ก่อนสอบจริง .. ตามที่ สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.6 สอบวันที่ 2 ก.พ. 62 และ ม.3 ที่สอบวันที่ 2-3 ก.พ. 62

ข้อสอบ O-NET ปี 2561 พร้อมเฉลย

และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สทศ. ได้นำ ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียน ได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • 91 วิชาภาษาไทย : Download PDF
  • 93 วิชาภาษาอังกฤษ : Download PDF
  • 94 วิชาคณิตศาสตร์ : Download PDF
  • 95 วิชาวิทยาศาสตร์ : Download PDF

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • 01 วิชาภาษาไทย : Download PDF
  • 02 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : Download PDF
  • 03 วิชาภาษาอังกฤษ : Download PDF
  • 04 วิชาคณิตศาสตร์ : Download PDF
  • 05 วิชาวิทยาศาสตร์ : Download PDF

Drive สำรอง ข้อสอบอยู่ในนี้ทั้งหมด : Drive

ที่มาเนื้อหา : www.niets.or.th

บทความแนะนำ

TCAS TCAS63 กำหนดการ

การสมัครสอบ TCAS63 ทั้ง 5 รอบ

รอบที่ 1 Portfolio : เริ่มธันวาคม 2562
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา : เริ่มกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท : เริ่มเมษายน 2563
รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน : เริ่มพฤษภาคม 2563
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ : เริ่มพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

เผยข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ – ฟิสิกส์แม่งเถื่อน!!

Link : https://seeme.me/ch/devilphysic