คณะน่าเรียน ศิลป์คำนวณ สายศิลป์ แนะแนวการศึกษา

เรียนจบ ศิลป์-คำนวณ เลือกเรียนต่อคณะ/สาขาวิชา อะไรได้บ้าง?

Home / ข่าวการศึกษา / เรียนจบ ศิลป์-คำนวณ เลือกเรียนต่อคณะ/สาขาวิชา อะไรได้บ้าง?

เชื่อว่ายังมีน้อง ๆ หลายคนที่ยังไม่รู้ว่าเรียนจบสายศิลป์-คำนวณมาแล้ว จะสามารถสมัครเรียนต่อคณะ/สาขาวิชาไหนได้บ้าง ดังนั้นในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จึงได้รวบรวมคณะ/สาขาวิชาที่น้อง ๆ สายศิลป์-คำนวณสามารถเข้าศึกษาต่อได้ จะมีคณะอะไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลย…

ศิลป์-คำนวณ เรียนจบ ต่อคณะอะไรได้บ้าง?

แต่ทั้งนี้ ก่อนที่น้อง ๆ จะเลือกเรียนในคณะ/สาขาวิชาไหนนั้น น้อง ๆ อย่าลืมถามตัวเองด้วยนะจ๊ะ ว่าใช่สิ่งที่เราชอบกันหรือเปล่า? เพราะถ้าเราเลือกเรียนในสิ่งที่ไม่มีความสุขหรือในสิ่งที่ไม่ชอบแล้ว อาจจะทำให้เราเรียนออกมาไม่ดีนะ เลือกในสิ่งที่ใช่ ตนเองชอบ และลุยกันเลยจ๊ะ

ศิลป์-คำนวณ

1. คณะจิตวิทยา

เรียนเกี่ยวกับกระบวนการทางจิต หมายถึง การทำงานของจิตใจ ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปิดสอนที่น่าสนใจ ได้แก่ จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาสังคม และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็นต้น โดยน้อง ๆ ที่เรียนด้านสายศิลป์-คำนวณ จะสามารถสมัครเข้าได้เรียนต่อได้เฉพาะบางสาขาเท่านั้น เพราะบางสาขาจะรับเฉพาะสายวิทย์เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : รอบรู้เรื่อง จิตวิทยา คืออะไร เรียนที่ไหน จบแล้วทำงานอะไร?

2. คณะบริหารธุรกิจ

เป็นอีกหนึ่งคณะยอดฮิตที่มีคนสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก โดยมีหลากหลายสาขาวิชาให้เราได้เลือกเรียนกัน เช่น บัญชี การตลาด การเงิน สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : สาขาการตลาด (Marketing) เรียนได้ที่ไหน จบแล้วทํางานอะไร

3. คณะแพทยศาสตร์

สำหรับเด็กสายศิลป์-คำนวณ ก็สามารถสมัครสอบแพทย์ได้ แต่จะสมัครสอบได้เฉพาะรอบ กสพท เท่านั้น ทั้งนี้น้อง ๆ ก็ต้องเตรียมความพร้อมให้การสอบให้ดีเลย เพราะต้องใช้ความรู้ด้านวิทย์ทั้งหมดเลยในการสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม : เรียนแพทย์ 6 ปี ต้องเจออะไรบ้าง? ใช้คะแนนอะไรในการสอบเข้าบ้าง?

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่หลาย ๆ คนมักจะเรียกกันว่า คณะไอที (IT) ซึ่งมีสาขาวิชาที่น่าสนใจให้น้อง ๆ ได้เลือกเรียนกันหลากหลายสาขาเลย ไม่ว่าจะเป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขากราฟิกดีไซน์ สาขาแอนิเมชัน และมัลติมีเดีย เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกหนึ่งคณะน่าเรียนสำหรับวัยรุ่นยุคดิจิทัล

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบมาด้านสายศิลป์-คำนวณ ก็สามารถสมัครเรียนได้คณะนี้ได้ แต่อาจจะเลือกสมัครได้ในบางสาขาวิชาเท่านั้น ขึ้นอยู่กับการกำหนดเกณฑ์ในการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยว่ามีการกำหนดไว้อย่างไรบ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม : สถาปัตย์ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน น้อง ๆ ที่มีหัวใจรักในศิลปะไม่ควรพลาด

…..

6. คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์

ถ้าน้อง ๆ คนไหนที่มีความฝันอยากจะเป็นครู บอกเลยว่าคณะนี้เหมาะกับน้อง ๆ เป็นอย่างมาก โดยก่อนที่น้อง ๆ จะเข้าเรียนได้จะต้องมีผลคะแนนสอบ PAT5 หรือ ความถนัดทางวิชาชีพครูด้วยนะจ๊ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม : เรื่องน่ารู้ก่อนตัดสินใจเรียน ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ จบมาแล้วทำงานอะไร?

7. คณะนิติศาสตร์

หากน้อง ๆ คนไหนที่รู้ว่าตัวเองอยากเป็น นักกฎหมาย ผู้พิพากษา นิติกร อัยการ และทนายความ ก็สามารถสมัครเรียนคณะนิติศาสตร์ได้เลย

รายละเอียดเพิ่มเติม : เลือกเรียนที่ไหนดี? นิติศาสตร์ คณะในฝัน ของคนที่อยากเรียนด้านกฎหมาย

8. คณะวารสารศาสตร์

เรียกได้ว่าคณะวารสารศาสตร์ เป็นคณะที่เหมาะกับเด็กสายศิลป์มากเลยทีเดียว โดยน้อง ๆ สามารถเลือกสมัครเรียนได้ในทุกสาขาวิชาเลย อาทิ สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย สาขาวิชาโฆษณา สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ และสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

9. คณะศิลปกรรมศาสตร์

สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าศึกษาต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ ต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบเป็นอย่างดีเลยทีเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่ตกงานแน่นอน 14 อาชีพ ที่น่าสนใจ ทางด้านศิลปะและการออกแบบ

10. คณะโบราณคดี

คณะโบราณคดี เป็นอีกหนึ่งคณะที่มีสาขาวิชาให้เราได้เลือกเรียนกันอย่างหลากหลาย โดยจะเน้นทั้งด้านการเรียนด้านภาษาและประวัติศาสตร์เป็นหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติม : คณะโบราณคดี เรียนอะไรบ้าง? จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

ศิลป์-คำนวณ

11. คณะรัฐศาสตร์

สำหรับคณะรัฐศาสตร์ น้อง ๆ ที่เรียนมาทางด้านศิลป์-คำนวณ ก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้เช่นกัน โดยมีหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจ เช่น สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : คณะรัฐศาสตร์ ต้องเรียนอะไรบ้าง จบไปทำงานอะไร?

12. คณะอักษรศาสตร์

เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับด้านภาษา รวมไปวัฒธรรมที่แฝงอยู่ในภาษาด้วย ดังนั้นการเรียนด้านอักษรศาสตร์จึงไม่ได้เรียนเกี่ยวกับภาษาอย่างเดียว แต่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวรรณคดีที่สะท้อนถึงค่านิยมด้านความคิดในแต่ละชาติ อีกด้วย เช่น วิชาอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก และปริทัศน์ศิลปการละคร เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : คณะอักษรศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง? จบมาแล้วทำงานอะไร?

13. คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษศาสตร์ จะเรียนเกี่ยวกับศาสตร์โบราณและภาษาสมัยใหม่ รวมถึงวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาและมนุษย์ เช่น ด้านวรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : คณะมนุษยศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง? จบมาแล้วทำงานอะไร?

14. คณะศิลปศาสตร์

เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและทักษะเชิงปัญญา ที่เป็นการผสมผสานศิลปวิทยาการต่าง ๆ เข้ามาเพื่อช่วยทำให้การเรียนรู้ในด้านนี้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาศิลปะในการใช้เหตุผล การใช้ภาษาเพื่อแนะนำชักชวนให้ผู้อื่นสนใจ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : คณะศิลปศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง? จบมาแล้วทำงานอะไร?

15. คณะนิเทศศาสตร์

เป็นคณะที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสาร ประกอบด้วย หลักทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการ บทบาทหน้าที่ และประสิทธิผล ฯลฯ โดยมีวิชาที่เราจะต้องเจอเมื่อเข้าไปเรียน เช่น วิชาการสื่อสาร การผลิตสื่อ เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแขนงต่าง ๆ และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรให้น่าสนใจ เป็นต้น น้อง ๆ ที่เรียนจบสายศิลป์สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกสาขาวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม : คณะนิเทศฯ เรียนเกี่ยวกับอะไร? เลือกเรียนที่ไหน? จบแล้วทำงานอะไร?

…..

16. คณะโลจิสติกส์

คณะยอดฮิตที่หลาย ๆ คนอยากเข้าศึกษาต่อ แต่ทั้งนี้น้อง ๆ สามารถเลือกสมัครได้ในบางสาขาวิชาเท่านั้น ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะ

รายละเอียดเพิ่มเติม : โลจิสติกส์ สาขาที่ไม่เรียนด้านขนส่งเพียงอย่างเดียว | จบแล้วทำงานอะไร?

17. คณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม

สำหรับคณะนี้ ไม่ว่าน้อง ๆ จะเรียนจบสายวิทย์หรือศิลป์ ก็สมัครเข้าเรียนได้ ซึ่งวิชาที่น้อง ๆ ก็ต้องเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ ภาษา เพราะต้องนำไปใช้ทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม : การท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี จบแล้วทำงานอะไร?

18. คณะธุรกิจการบิน

อีกคณะที่ไม่ว่าจะเรียนจบสายไหนมาก็สามารถเข้าเรียนได้ โดยที่น้อง ๆ จะต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศด้วย เพราะจำเป็นต้องนำมาใช้ในการเรียนและการทำงาน

19. คณะเศรษฐศาสตร์

คณะนี้เหมาะกับน้อง ๆ ที่เรียนจบทางด้านสายศิลป์-คำนวณเป็นอย่างมาก ด้วยความที่ต้องเรียนด้านการคำนวณและคณิตศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ และยังจะต้องเรียนด้านการวิเคราะห์ การวางแผนอย่างเป็นระแบบ อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยากเรียน เศรษฐศาสตร์ ใช้คะแนนอะไร เรียนที่ไหนดี จบแล้วทำงานที่ไหน?

20. คณะวิทยาการจัดการ

น้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อที่คณะนี้ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์เอาไว้ให้ดีเลย เพราะต้องนำมาใช้ในการเรียนอย่างแน่นอน

21. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือที่หลาย ๆ คนมักจะเรียกกันสั้น ๆ ว่า คณะบัญชี ซึ่งจริง ๆ แล้วในคณะนี้ก็มีอีกหลายสาขาวิชาที่น่าเรียน ซึ่งในทุกสาขาวิชาน้อง ๆ สามารถสมัครเข้าเรียนต่อได้

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยากเรียนบัญชี เลือกเรียนต่อที่ไหนดี จบแล้วทำงานตำแหน่งอะไรได้บ้าง

ศิลป์-คำนวณ

22. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

น้อง ๆ ที่เป็นสายสังคมเหมาะกับการเรียนด้านนี้สุด ๆ ซึ่งคณะนี้จะเรียนเกี่บวกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการพัฒนาสังคม การสร้างสังคมที่ไม่กีดกันและการเลือกปฏิบัติ เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นคนเหมือนกันในสังคม เป็นต้น

23. คณะวิจิตรศิลป์

หัวใจสำคัญของคณะนี้ก็คือ ศิลปะ ทักษะในการออกแบบและจินตนาการ ดังนั้นน้อง ๆ คนไหนที่มีใจรักในงานศิลป์ก็สามารถสมัครเข้าเรียนในคณะวิจิตรศิลป์ได้เลย

24. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เป็นการศึกษาและอธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยจะเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการและผลของการกระทำระหว่างคนในสังคม ชุมชน องค์กร ไปจนถึงสถาบันด้านสังคมแบบต่าง ๆ

25. คณะดุริยางคศิลป์

ไม่ว่าน้อง ๆ จะเรียนจบในสายไหนมาก็สามารถสมัครเรียนต่อด้านดุริยางคศิลป์ได้ แต่น้อง ๆ จะต้องมีความสามารถหรือทักษะด้านดนตรีด้วยนะ ทั้งนี้ยังใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรีเข้าสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดุริยางคศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร? เรียนจบแล้วทำงานอะไร?

บทความที่น่าสนใจ