คณะน่าเรียน คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร ศิลป์ภาษา

จบสายศิลป์ภาษา เรียนต่อสาขา (ภาษา) อะไรดี? – รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

Home / ข่าวการศึกษา / จบสายศิลป์ภาษา เรียนต่อสาขา (ภาษา) อะไรดี? – รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

เรียนจบสายศิลป์ภาษาเรียนต่ออะไรดี ? เป็นคำถามยอดนิยมของเด็กสายศิลป์ภาษาเลยที่ไม่รู้ว่าตนจะเลือกเรียนต่อทางด้านภาษาอะไรดี ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีสาขาวิชาด้านภาษาที่เปิดสอนในคณะอักษรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน พร้อมด้วยเรียนจบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง มาฝากกันด้วย

จบสายศิลป์ภาษา เรียนต่อสาขา (ภาษา) อะไรดี?

สาขาภาษาจีน

ภาษาจีน เรียกได้เลยว่าเป็นภาษาที่สามที่ได้รับความนิยมจากผู้เรียนเป็นอย่างมากในแต่ละปีการศึกษา ถึงแม้ว่าหลาย ๆ คนมักจะชอบบ่นกันว่าเป็นภาษาที่เรียนยากก็ตาม แต่ก็ยังมีจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว เพราะภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งภาษาสำคัญที่เราอาจจะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร หรือใช้ในการทำงานที่จะต้องมีการติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ ฯลฯ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกันออกไป เช่น ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒธรรมจีน เป็นต้น

ตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคม
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สาขาภาษาญี่ปุ่น

เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ภาษาจีนเลยสำหรับภาษาญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าจะมีผู้สมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมากก็ตาม แต่ก็ยังถือว่าเป็นภาษาที่ขาดแคลนในตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นภาษาที่เรียนรู้ค่อนข้างยาก ทำให้ไม่พอต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน แต่น้อง ๆ รู้ไหมเมื่อเรียนจบออกมาแล้วค่าตอบแทนในการทำงานสูงมากเลยทีเดียว โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายแขนงด้วยกัน เช่น ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจญี่ปุ่น เป็นต้น

ตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จบสายศิลป์ภาษา เรียนต่อสาขา (ภาษา) อะไรดี?

สาขาภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลี ภาษาที่สามสุดฮอตที่น้อง ๆ เริ่มให้ความสนใจเข้าเรียนต่อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากกระแสเกาหลีฟีเวอร์ในเมืองไทยและทั่วเอเชียก็ทำให้น้อง ๆ สายศิลป์ภาษาหลายคนเลือกที่จะเข้าเรียนต่อทางด้านภาษาเกาหลี พร้อมทั้งยังเป็นการเรียนรู้วัฒธรรมเกาหลีไปในตัวอีกด้วย และอีกหนึ่งสิ่งที่ดีที่ตามมาก็คือ โอกาสในการทำงานก็จะมีเพิ่มมากขึ้น และได้รับค่าตอบแทนที่สูง

ตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่มีความสำคัญมาเป็นอันดับที่ 1 ของตลาดแรงงานโลกในทุกภาคอุตสากหรรม ซึ่งถือว่าเป็นภาษาพื้นฐานที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องเปิดสอนให้กับผู้เรียนทุกคนมีตั้งแต่เป็นรายวิชาในคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ และในบางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการเปิดสอนแยกออกมาเป็นสาขาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเลยก็มีนะ

ตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร

จบสายศิลป์ภาษา เรียนต่อสาขา (ภาษา) อะไรดี?

สาขาภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ภาษาที่มีความสละสลวย และยังเป็นภาษาสากลที่มีผู้คนใช้กันอย่างแพร่หลาย ถึงแม้ว่าในประเทศไทยเราอาจจะเห็นว่าภาษาฝรั่งเศสยังไม่ได้รับความนิยมในการเข้าศึกษาต่อมาสักเท่าไหร่ แต่เมื่อน้อง ๆ เรียนจบออกมาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เช่น นักแปล เป็นอาจารย์/ครูสอนภาษาฝรั่งเศส ทำงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นต้น

ตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาภาษาเยอรมัน

สำหรับน้อง ๆ ที่เลือกเรียนสาขาภาษาเยอรมัน เมื่อก้าวสู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรม วรรณคดี และไวยากรณ์ เป็นหลัก ในการที่จะนำมาใช้สื่อสารพูดคุยกับผู้อื่น การทำงาน เป็นต้น (ทั้งนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยนะว่าจะมีการเรียนการสอนในเรื่องใดเพิ่มเติมบ้าง)

ตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร

จบสายศิลป์ภาษา เรียนต่อสาขา (ภาษา) อะไรดี?

สาขาภาษาประเทศในอาเซียน

นอกจากภาษาจีน เกาหลี และญี่ปุ่น จะเป็นภาษาในภาคตะวันออกที่ได้รับความนิยมในการเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยไทยหลาย ๆ แห่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันด้วย โดยได้มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใน สาขาภาษาและวัฒธรรมพม่า สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต สาขาภาษาและวัฒธรรมภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (เวียดนาม ลาว เขมร จีน) เพื่อเป็นการเตรียมความำพร้อมให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่จะจบออกมาแล้ว สามารถเข้าทำงานได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต อีกด้วย

ตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

สาขาภาษาและวัฒธรรมพม่า 

 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาภาษาและวัฒธรรมภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (เวียดนาม ลาว เขมร จีน) 

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จบสายศิลป์ภาษา เรียนต่อสาขา (ภาษา) อะไรดี?

3 ภาษาที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

จากภาษาที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และยังรวมถึงสาขาภาษาในประเทศอาเซียนด้วย ต่างก็เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมและมีผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก แต่น้อง ๆ รู้หรือไม่ว่ายังมีอีก 3 ภาษาที่มีความสำคัญเหมือนกันก็คือ ภาษารัสเซีย ภาษาอิตาเลียน และภาษาสเปน โดยในปัจจุบันภาษาเหล่านี้ได้รับความสนใจผู้เรียนมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากสักเท่าไหร่

ตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

ภาษารัสเซีย 

 • จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาษาอิตาเลียน

 • จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาสเปน

 • จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

 1. ทำงานที่สถานทูต หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 2. นักแปล/นักเขียน ที่สำนักพิมพ์ หรือดูแลบทความออนไลน์บนเว็บไซต์
 3. ทำงานในสำนักงาน เช่น HR เลขานุการ งานด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 4. ทำงานในสายการบิน เช่น แอร์โฮสเตส สจ๊วต เป็นต้น
 5. งานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม/ไกด์/ล่าม
 6. อาจารย์/นักวิชาการ ประจำโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการวิจัย
 7. บรรณารักษ์/ทำงานที่ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดองค์กรระหว่างประเทศ โรงเรียนนานาชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ

บทความที่น่าสนใจ