คณะน่าเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเทอม แนะแนวการศึกษา

อัปเดต ค่าเทอม คณะพยาบาลศาสตร์ – รายชื่อสถาบันที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563

Home / ข่าวการศึกษา / อัปเดต ค่าเทอม คณะพยาบาลศาสตร์ – รายชื่อสถาบันที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563

พยาบาลศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะที่ขึ้นชื่อว่าเรียนยากไม่แพ้คณะอื่น ๆ ด้านสายวิทย์เลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้วนั้น เรายังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการบริการด้านสุขอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกายและทางจิตใจ ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพและผู้สูงอายุ พร้อมทั้งยังจะต้องคำนึงถึงความต้องการของคนไข้เป็นหลักอีกด้วย ซึ่งจะต้องอาศัยกระบวนการสังเกต สอบถาม การจดบันทึกอาการ และคอยติดตามอาการของผู้ป่วย (บทความ ค่าเทอม คณะพยาบาลศาสตร์ )

ค่าเทอม คณะพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันต่าง ๆ

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านพยาบาลศาสตร์ และค่าเทอมมาฝากน้อง ๆ ที่อยากจะเรียนต่อด้านนี้กันด้วย แต่ละสถาบันการศึกษาจะมีอัตราค่าเล่าเรียเท่าไหร่กันบ้างนั้น ตามมาดูกันได้เลยค่ะ

บทความที่เพิ่มเติม > พยาบาลศาสตร์ คณะในฝันของใครหลาย ๆ คน – ต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะพยาบาลศาสตร์ (เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรปริญญาโท – เอก) ค่าเล่าเรียน 31,000 บาทต่อเทอม (โดยประมาณ) และภาคฤดูร้อนอยู่ที่ประมาณ 7,750 บาท

เว็บไซต์ : www.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ค่าเล่าเรียน 25,500 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : https://ns.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี)

 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 25,500 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : www.rama.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 15,800 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : http://nurse.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 18,000 บาทต่อเทอม (โดยประมาณ)

เว็บไซต์ : https://nu.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) ค่าเล่าเรียน 20,000 บาทต่อเทอม (โดยประมาณ)
 • คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ค่าเล่าเรียน 45,000 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : www.nurse.cmu.ac.th

ค่าเทอม คณะพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 19,050 บาทต่อเทอม (1 ปีการศึกษา มี 3 ภาคเรียน)

เว็บไซต์ : http://nursing.sut.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 20,000 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : www.nurse.nu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 28,000 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : https://nurse.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 27,570 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : https://nurse.buu.ac.th

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 20,000 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : www.nurse.up.ac.th

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 31,000 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : https://nu.msu.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 33,000 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : https://nursing.mfu.ac.th

…..

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 26,900 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : https://nurse.wu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี) ค่าเล่าเรียน 22,000 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : www.nur.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 51,000 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : www.nurse.ubu.ac.th

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 41,000 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : http://nurse.dusit.ac.th

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ค่าเล่าเรียน 42,000 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : www.kcn.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 70,000 บาท ทุกคนได้รับสิทธิ์กรอ. นักศึกษาชำระเอง 25,000/เทอม

เว็บไซต์ : www.nurse.rmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยรังสิต

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 840,000 บาทตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ : www.rsu.ac.th

มหาวิทยาลัยพายัพ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 566,750 บาทตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ : https://nurse.payap.ac.th

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 451,100 บาทตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ : www.hcu.ac.th

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ค่าเล่าเรียน 764,800 บาทตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ : www.nurse.au.edu

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 328,000 บาทตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ : www2.vu.ac.th

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 680,000 บาทตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ : www.western.ac.th

….

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 • ค่าเทอม​พยาบาลหลักสูตรภาษาไทยตลอดหลักสูตร​ 548,000 บาท 
 • ค่าเทอมหลักสูตรนานาชาติ ตลอดหลักสูตร 677,000 บาท

เว็บไซต์ : https://service.christian.ac.th

มหาวิทยาลัยสยาม

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 400,000 บาทตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ : www.nursing.siam.edu

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 719,000 บาทตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ : www.eau.ac.th 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 480,000 บาทตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ : http://nurse.kbu.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

 • คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ค่าเล่าเรียน 640,700 บาทตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ : www.stic.ac.th

ค่าเทอม คณะพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันต่าง ๆ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน ฟรี! ตลอดหลักสูตรการเรียนรู้

เว็บไซต์ : https://stin.ac.th

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 600,000 บาทตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ : http://nurs.slc.ac.th

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 174,900 บาทตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ : http://nursepolice.go.th

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 37,000 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : https://rtanc.ac.th

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 55,000 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : www.nc.rtaf.mi.th

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 39,800 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์ : www.rtncn.ac.th

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ค่าเล่าเรียน 157,200 บาทตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ : www.bcnc.ac.th

…..

อ้างอิงข้อมูลจาก FB : เรียนต่อที่ไหนดี และเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เปิดสอนด้านพยาบาลศาสตร์

บทความที่น่าสนใจ