คณะวิทยาศาสตร์ ค่าเทอม ม.มหาสารคาม มมส

หลักสูตรน้องใหม่ MG สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล คณะวิทยาศาสตร์ มมส

Home / ข่าวการศึกษา / หลักสูตรน้องใหม่ MG สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล คณะวิทยาศาสตร์ มมส

แนะนำหลักสูตรน้องใหม่ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ซึ่งก็คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล (Molecular genetics) โดยจะมีตัวย่อเก๋ๆ ในระบบลงทะเบียนว่า MG บทความจาก Facebook ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รู้จัก สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม

หลักสูตรนี้มีความโดดเด่น ด้วยลักษณะเนื้อหาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ด้วยพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์รอบด้านยิ่งขึ้นในสังคมของเรา เช่น

  • วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ (การระบาดของโรคติดเชื้อ)
  • เทคโนโลยีชีวภาพ (การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์)
  • และนิติวิทยาศาสตร์ (การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและวัตถุพยาน)

หลักสูตรนี้จะได้เปิดรับนิสิตใหม่เป็นครั้งแรก ในการคัดเลือกตามระบบ TCAS รอบ 3 Admission ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 7-15 พฤษภาคมนี้ โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของการคัดเลือกได้ที่ mytcas.com

#TCAS64 #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #คณะวิทยาศาสตร์ #มมส #dek64

สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล

ทำไมสาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุลถึงน่าเรียน

สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล

สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล เรียนยังไง?

สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล เรียนยังไง?

วิชาน่าเรียน ของ MG

Link : www.facebook.com/BiologyScMSU/1

แนะนำอีก 1 หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา

อีกหนึ่งหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยา มมส. คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา ซึ่งเรียนเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น แบคทีเรีย เห็ด รา ไวรัส เกี่ยวกับรูปร่าง หน้าที่ การทำงาน การจัดจำแนก และการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เรา จุลินทรีย์ได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตในเกือบทุกมิติ เช่น ด้านการแพทย์ อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การเกษตร การจัดจำแนกและความหลากหลาย

ทำไม MBG ถึงน่าเรียน เรียนอะไรบ้าง

MBG เรียนยังไง ค่าเทอมเท่าไหร่

วิชาน่าเรียน ของ MBG

Link : www.facebook.com/BiologyScMSU/2

ที่มา Faceboook : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทความแนะนำ