ม.มหาสารคาม มมส รับน้อง

มมส รับน้องสร้างสรรค์ “ตุ้มโฮมนิสิตใหม่ สานสายใยสัมพันธ์ รุ่นจามรี 13”

Home / วาไรตี้ / มมส รับน้องสร้างสรรค์ “ตุ้มโฮมนิสิตใหม่ สานสายใยสัมพันธ์ รุ่นจามรี 13”

องค์การนิสิต ร่วมกับ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดโครงการ “ตุ้มโฮมนิสิตใหม่ สานสายใยสัมพันธ์ รุ่นจามรี 13” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ นายธันยา มูลละคร นายกองค์การนิสิต ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ นำน้องใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นจามรี 13 เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มมส รับน้องสร้างสรรค์

“ตุ้มโฮมนิสิตใหม่ สานสายใยสัมพันธ์ รุ่นจามรี 13”

โครงการตุ้มโฮมนิสิตใหม่ สานสายใยสัมพันธ์ รุ่นจามรี 13 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตขับร้องเพลงมหาวิทยาลัยได้ นิสิตใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนใหม่ และระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง รวมถึงการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวอีสานผ่าน ภาษา เรื่องเล่าและวรรณกรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ

ประกอบด้วย กิจกรรมสอนน้องร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม , กิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมส์และละลายพฤติกรรม ,กิจกรรมการให้ความรู้ ทั้งในเรื่องประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมอีสาน ผ่านภาษา เรื่องเล่า และวรรณกรรมพื้นถิ่น ,กิจกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการรุ่น และ กิจกรรมการพิสูจน์รุ่น ต้อนรับน้องใหม่ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ บริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ กล่าวว่า โครงการตุ้มโฮมนิสิตใหม่ สานสายใยสัมพันธ์ รุ่นจามรี 13 เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การนิสิต สโมสรนิสิตและชมรมรุ่นสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ โดยอาจจะมีชื่อเรียกหรือกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละปี

โดยหัวใจหลักของการจัดกิจกรรม คือมุ่งหวังที่จะให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิต และปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงเพื่อนนิสิตใหม่ด้วยกันเอง และสิ่งสำคัญคือได้ร่วมกับขับร้องเพลงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นเพลงประจำสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้

ภาพทั้งหมด