น้องใหม่ นิสิต นิสิตใหม่ บายศรีสู่ขวัญ ม.มหาสารคาม มมส

มมส บายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ “ผูกข้อยอแขน โฮมขวัญน้อง รุ่นจามรี 13”

Home / กิจกรรม / มมส บายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ “ผูกข้อยอแขน โฮมขวัญน้อง รุ่นจามรี 13”

องค์การนิสิต ร่วมกับ สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 “ผูกข้อยอแขน โฮมขวัญน้อง รุ่นจามรี 13” ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ดร.ฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ ประจำปี 2536 ให้เกียรติมาขับกลอนลำต้อนรับนิสิตใหม่ และอาจารย์นรชน โทบุดดี มาเป็นหมอพราหมณ์ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ

มมส บายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่

“ผูกข้อยอแขน โฮมขวัญน้อง รุ่นจามรี 13”

นายธันยา มูลละคร นายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่าการจัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 “ผูกข้อยอแขน โฮมขวัญน้อง รุ่นจามรี 13” เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่ มีขวัญและกำลังใจที่ดี ในการใช้ชีวิตและการศึกษาเล่าเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพี่ คณาจารย์ และบุคลากร

ตลอดจนให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม พิธีบายศรีสู่ขวัญและร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน อีกทั้งให้นิสิตใหม่ได้เห็นประเพณีและวัฒนธรรมผ่านงานด้านพิธี ดนตรีและนาฏกรรม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจากทุกคณะ/วิทยาลัย กว่า 5,000 คน

กิจกรรมภายในงานรับชมการแสดงหมอลำต้อนรับนิสิตใหม่ โดย ดร.ฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ ประจำปี 2536 จากนั้นขบวนพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกอบด้วยริ้วขบวนนางฟ้อน นางรำ ริ้วขบวนอัญเชิญตราโรจนากร ริ้วขบวนเชิญธงมหาวิทยาลัย ธง 17 คณะ 2 วิทยาลัย ริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ริ้วขบวนอัญเชิญพานบายศรีสู่ขวัญ ทั้ง 17 คณะ 2 วิทยาลัย เข้าสู่บริเวณพิธี มีการแสดงชุด”ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ” โดยนิสิต ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก และจุดเทียนชัยยอดบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคล

อาจารย์นรชน โทบุดดี หมอพราหมณ์ ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิต ต่อด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผูกข้อต่อแขนรับขวัญนิสิตใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรับชมการแสดงดนตรี โดยนิสิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม