คณะน่าเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร วิศวกรรมการบินและอวกาศ

สาขาน่าเรียน สาขา วิศวกรรมการบินและอวกาศ เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

Home / ข่าวการศึกษา / สาขาน่าเรียน สาขา วิศวกรรมการบินและอวกาศ เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

วิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Engineering) เป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวิจัย, การพัฒนา, การสร้าง, การทดสอบ, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของอากาศยานและอวกาศยาน โดยได้แบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชาใหญ่ด้วยกัน คือ วิศวกรรมอากาศและอวกาศ, วิศวกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

สาขา วิศวกรรมการบินและอวกาศ

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ไม่พลาดที่จะพาน้องๆ ทุกคนมาทำความรู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศกันให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังมีรายละเอียดของหลักสูตรมาบอกกันด้วย และเมื่อเรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง… ตามมาดูกันเลย 

ใครที่เหมาะจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

สำหรับ คนที่เหมาะจะเรียนในสาขาวิชานี้ จะต้องมีความชอบทางด้านการบินและอวกาศ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และชอบความท้าทาย ชอบค้นหาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

วิศวกรรมการบินและอวกาศ

วิศวกรรมการบินและอวกาศ เรียนอะไรบ้าง?

สำหรับ วิศวกรรมการบินและอวกาศ จะเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ, การสร้าง, การซ่อมบำรุง และการบริการธุรกิจทางด้านการบิน โดยที่จะเป็นการเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานของการออกแบบ การสร้างทางกายภาพของอากาศยาน, จรวด, ยานบิน และยานอวกาศ ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงลักษณะทางอากาศพลศาสตร์และพฤติกรรม, พื้นผิวการควบคุมการบิน, การยกตัว, การลากทางอากาศพลศาสตร์ และยังรวมถึงเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

แต่วิชาส่วนใหญ่ที่เราจะได้เรียนกันนั้นจะอยู่ในทฤษฎีฟิสิกส์ เช่น พลศาสตร์ หรือสมการของการเคลื่อนไหวสำหรับพลศาสตร์การบิน เป็นต้น โดยที่วิศวกรรมการบินและอวกาศจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาเป็นยาพาหนะการบินและอวกาศ (ระบบย่อยรวมทั้งพลังงาน, แบริ่ง, การสื่อสาร, การควบคุมอุณหภูมิ, การสนับสนุนการดำรงชีวิต, ฯลฯ) และวงจรการทำงานของระบบต่างๆ (การออกแบบ, อุณหภูมิ, ความดัน, การแผ่รังสี, ความเร็ว, อายุการใช้งาน)

สถาบันที่เปิดสอน (ในประเทศไทย)

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เราสามารถเรียนได้ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขั้นสูง, ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในประเทศไทย ดังนี้

 1. โรงเรียนนายเรืออากาศ
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 5. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรียนจบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

 1. เป็นวิศวกรออกแบบวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และอากาศพลศาสตร์ เช่น เครื่องบิน ยานยนต์ กังหันลม เป็นต้น
 2. เป็นวิศวกรควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต์เจ็ท ดาวมเทียม ฯลฯ
 3. เป็นวิศวกรควบคุมการโคจรและสถานีดาวเทียม
 4. เป็นวิศวกรด้านการบริหารการจัดการในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจการบินและอวกาศ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต การซ่อมบำรุงและอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นต้น
 5. เป็นวิศวกรด้านการจัดการธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เช่น สายการบิน ท่าอากาศยาน การจัดการ โลจิสติกส์ ฯลฯ

บทความที่น่าสนใจ

ข้อมูลและภาพ : www.ucw.ac.ukhttp://content.time.comhttps://th.wikipedia.org,
www.eng.ku.ac.th