AI คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรการศึกษา โลคยุคอนาคต

Automation หลักสูตรการศึกษา ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น Automation + AI = โลคยุคอนาคต

Home / ข่าวการศึกษา / Automation หลักสูตรการศึกษา ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น Automation + AI = โลคยุคอนาคต

ปัจจุบันปฎิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกแวดวง โดยเฉพาะวงการอุตสาหกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างระบบออโตเมชั่นหรือระบบควบคุมอัตโนมัติ มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้า โดยคนส่วนใหญ่อาจมองว่า ระบบออโตเมชั่นมีเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมเท่านั้น

ออโตเมชั่น หลักสูตรการศึกษา ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

แต่ในปัจจุบันด้วยความที่อุปกรณ์ต่างๆ มีราคาถูกลงและมีการออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้น การประยุกต์ใช้ระบบออโตเมชั่นกับงานในชีวิตประวัน ก็จะมีส่วนช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพวกเราได้

เช่นเดิมที เราอาจต้องตื่นมา รดนำต้นไม้ในทุกเช้า เป็นกิจวัตรที่ทำมานานหลายสิบปี แต่เมื่อมีเทคโนโลยี ออโตเมชั่นเข้ามา เราอาจใช้ระบบนี้ทำหน้าที่นี้แทนเรา กำหนดเวลาให้ทำงานโดยอัตโนมัติ ยิ่งไปกว่านั้น เราอาจใช้การตรวจสอบความชื้นเข้ามาช่วย ก็จะสามารถเพิ่มการตัดสินใจได้ว่าวันนี้จะต้องรดน้ำหรือไม่

ผศ.ภูมิ เหลืองจามีกร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งเป็นเจ้าของรายวิชา ระบบอัตโนมัติในโลกปัจจุบัน Automation Around your Life หนึ่งในรายวิชาของโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นว่า ยิ่งระบบออโตเมชั่น มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามากเท่าไหร่ การศึกษาหรือองค์ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการสร้างระบบออโตเมชั่น ก็ยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น สังคมต้องการบุคลลากรที่มีชำนาญ ในการสร้างระบบออโตเมชั่นนี้ ตอบสนองความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโต

ในรายวิชา ระบบอัตโนมัติในโลกปัจจุบัน Automation Around your Life จะทำให้ผู้เรียน สามารถคิดค้นระบบอัตโนมัติเพื่อการใช้งานต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ เซนเซอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตัวควบคุม และการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม โดยองค์ประกอบความรู้ดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้สร้างเป็นระบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ได้

ยิ่งไปกว่านั้น เราสามารถนำโปรแกรมมาจำลองระบบอัตโนมัติเพื่อให้เข้าใจระบบและผลลัพธ์ก่อนการเริ่มสร้างระบบอัตโนมัติได้อีกด้วย ซึ่งในวิชานี้ จะแสดงให้นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจระบบอัตโนมัติตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้นอกจากนี้ การสร้างระบบออโตเมชั่น ยังจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลดต้นทุน รวมถึงจำนวนแรงงานคน ที่เป็นปัญหาระดับนโยบายของประเทศ แต่การใช้ระบบออโตเมชั่นสามารถแก้ปัญหาใหญ่ระดับประเทศนี้ได้

Automation + AI = โลคยุคอนาคต

เมื่อเรานำองค์ความรู้ด้านระบบออโตเมชั่น ผนวกเข้ากับ AI ทำให้เราเห็นภาพแห่งอนาคตได้ชัดเจนขึ้น โลกแห่งอนาคตที่เราจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกคิดแทนมนุษย์ได้อย่างแม่นยำและเที่ยงตรง โดยเฉพาะการตัดสินใจที่ซับซ้อน การใช้เทคโนโลยีทั้ง 2 อย่างที่ผนวกกัน ทำให้ในอนาคตเราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ตัดสินใจแทนได้ เนื่องจากปัจจัยภายนอก หรือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นภายในมนุษย์ ก็จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจ การตัดสินใจด้วยระบบเทคโนโลยีจึงแม่นยำกว่า

สำหรับผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจหากเข้ามาเรียนในรายวิชานี้ จะได้ทดลองคิดค้นระบบปฏิบัติการแบบอัตโนมัติ โดยใช้ระบบออโตเมชั่นจากการศึกษาในห้องเรียน ทดลองใช้ในสถาณการณ์จริง จึงเป็นความท้าทายให้กับผู้เรียนในการเปิดกว้างคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตตัวเอง

นอกจากนั้น ในรายวิชานี้ยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชน เปิดให้ผู้เรียนได้ทดลองไปปฎิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรมด้วย เพื่อได้เห็นภาพชัดต่อการใช้งานและการปฎิบัติงานจริงในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ : www.chula.ac.th/academic/faculty-of-engineering/