คณะน่าเรียน ศิลป์ภาษา สายศิลป์ แนะแนวการศึกษา

แนะนำคณะน่าเรียน สำหรับเด็กศิลป์ภาษา เลือกเรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง?

Home / ข่าวการศึกษา / แนะนำคณะน่าเรียน สำหรับเด็กศิลป์ภาษา เลือกเรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง?

เรียนจบสายศิลป์ภาษา… แล้วจะเลือกเรียนต่อในคณะ/สาขาวิชาไหนได้บ้าง? เชื่อว่ายังคงเป็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตของน้อง ๆ สายศิลป์ภาษากันอย่างแน่นอน เพราะบางคนอาจจะค้นหาตัวเองไม่เจอ หรือไม่รู้ว่าเมื่อตนเองเรียนสายนี้ไปแล้ว จะสามารถเข้าเรียนต่อในคณะ/สาขาวิชาของสถาบันการศึกษาแห่งไหนได้บ้าง

จบศิลป์ภาษา เรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง?

ดังนั้น ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับคณะที่น้อง ๆ สายศิลป์ภาษาสามารถเข้าเรียนต่อมาฝากกันด้วย จะมีคณะไหนบ้างนั้น อย่ารอช้า! ตามมาดูรายละเอียดกันได้เลย

1. คณะอักษรศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์

สำหรับน้อง ๆ สายศิลป์ภาษาที่อยากจะเรียนต่อด้านภาษา หรืออยากเรียนต่อภาษาที่สามโดยเฉพาะนั้น ไม่ควรพลาดคณะอักษรศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์เลยค่ะ เพราะว่าทั้งสองคณะนี้หลัก ๆ แล้วจะเน้นเรียนเกี่ยวกับภาษา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา ทัศนศิลป์ วัฒนธรรม และยังรวมไปถึงด้านศิลปะการแสดงอีกด้วย ทั้งนี้น้อง ๆ สามารถสมัครเข้าเรียนต่อได้ทุกสาขาและทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

รายละเอียดคณะทั้งหมด : เรียนเกี่ยวกับอะไร อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จบมาแล้วทำงานอะไร?

แนะนำคณะน่าเรียน สำหรับเด็กศิลป์ภาษา

2. คณะศิลปศาสตร์

เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและทักษะเชิงปัญญา ซึ่งเป็นการผสมผสานความรู้ด้านศิลปวิทยาการต่าง ๆ เข้ามา เพื่อช่วยทำให้การเรียนรู้ในด้านนี้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาศิลปะในการใช้เหตุผล การใช้ภาษาเพื่อแนะนำชักชวนให้ผู้อื่นสนใจ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเอาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ และดนตรี เข้ามาผสมผสานในการเรียนรู้ เพื่อให้เราสามารถที่เรียนรู้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านสัตววิทยา และด้านพันธุศาสตร์ เป็นต้น น้อง ๆ สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกสาขาและทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

รายละเอียดคณะทั้งหมด : คณะศิลปศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง? จบมาแล้วทำงานอะไร?

3. คณะนิติศาสตร์

น้อง ๆ ศิลป์ภาษาคนไหนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักกฎหมาย ผู้พิพากษา นิติกร อัยการ และทนายความ ก็สามารถสมัครเข้าเรียนต่อด้านนี้ได้เช่นกัน ซึ่งสามารถสมัครได้ทุกสาขาวิชาและทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

รายละเอียดคณะทั้งหมด : คณะนิติศาสตร์ – คณะในฝัน ของคนที่อยากเรียนต่อด้านกฎหมาย

4. คณะนิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะที่น้อง ๆ สายศิลป์ภาษาสามารถสมัครเรียนต่อได้อย่างสบาย ๆ เลยค่ะ เพราะสาขาวิชาส่วนใหญ่ของคณะนี้จะเน้นไปที่ความสามารถด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่า โดยจะเรียนเกี่ยวกับศิลปะในการสื่อสาร ประกอบด้วย หลักทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการ บทบาทหน้าที่ และประสิทธิผล ฯลฯ ดังนั้นน้อง ๆ สามารถสมัครเข้าเรียนได้ในทุกสาขาและทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

รายละเอียดคณะทั้งหมด : คณะนิเทศศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบแล้วทำงานอะไร?

5. คณะธุรกิจการบิน

เป็นคณะที่ไม่ว่าเราจะเรียนจบมาในสายไหนก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ แต่ทั้งนี้น้อง ๆ จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานด้านภาษาที่ดี เพราะภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ใช้ในการเรียนและทำงานในสายงานด้านการบิน น้อง ๆ สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกสาขาและทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

รายละเอียดคณะทั้งหมด : 5 สถาบัน ที่เปิดสอนด้านการบิน | แนะอาชีพที่น่าสนใจ เมื่อเรียนจบ

6. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสายสังคมที่ไม่ว่าน้อง ๆ จะเรียนจบสายไหนมาก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ โดยคณะนี้จะมีเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและการพัฒนาสังคม การสร้างสังคมที่ไม่กีดกันและการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น ซึ่งน้อง ๆ สามารถสมัครเข้าเรียนได้ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนเลยค่ะ

…..

7. คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์

น้อง ๆ สายศิลป์ภาษาก็สามารถสมัครเข้าเรียนต่อที่คณะครุศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์ได้ด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้จะต้องทำการสอบวัดความรู้ความถนัดทางวิชาชีพครู หรือ PAT5 ด้วยนะ เพื่อนำผลคะแนนสอบไปยื่นสมัครเข้าเรียนต่อที่คณะนี้ น้อง ๆ สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ทุกสาขาวิชานะ

รายละเอียดคณะทั้งหมด : เรื่องน่ารู้ก่อนตัดสินใจเรียน คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จบมาแล้วทำงานอะไร?

8. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ไม่ว่าน้อง ๆ จะเรียนจบสายวิทย์หรือสายศิลป์ก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ ซึ่งวิชาที่น้อง ๆ ก็ต้องเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ ภาษา เพราะต้องนำไปใช้ทั้งในด้านการเรียนและการทำงานนั่นเอง ซึ่งสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกสาขาและทุกสถาบันการศึกษา

รายละเอียดคณะทั้งหมด : การท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี จบแล้วทำงานอะไร?

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

น้อง ๆ ที่เรียนจบสายศิลป์ภาษาก็สามารถสมัครเข้าเรียนต่อที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เช่นกัน แต่อาจจะเลือกเรียนต่อได้ในบางสาขาวิชาและบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้มีการกำหนดเอาไว้

รายละเอียดคณะทั้งหมด : เรียนจบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถทำงานด้านไหนได้บ้าง?

10. คณะโบราณคดี

คณะโบราณคดี เป็นอีกหนึ่งคณะที่มีสาขาวิชาให้เราได้เลือกเรียนกันอย่างหลากหลาย โดยจะเน้นทั้งด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ซึ่งน้อง ๆ สามารถสมัครเรียนได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนเลยค่ะ

รายละเอียดคณะทั้งหมด : คณะโบราณคดี เรียนอะไรบ้าง? จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

11. คณะวารสารศาสตร์

เป็นคณะที่เหมาะกับน้อง ๆ สายศิลป์ภาษาเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยน้อง ๆ สามารถสมัครเข้าเรียนได้ในทุกสาขาวิชาและทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน เช่น สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย สาขาวิชาโฆษณา สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ และสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

…..

12. คณะวิจิตรศิลป์

น้อง ๆ ที่มีใจรักในด้านศิลปะ การออกแบบ และมีจินตนาการที่ดี ไม่ควรพลาดกับคณะน่าเรียน คณะนี้เลย “วิจิตรศิลป์” สาขาวิชาที่เปิดสอนที่น่าสนใจ เช่น สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ สาขาวิชาศิลปะไทย และสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ เป็นต้น โดยน้อง ๆ สามารถเลือกเรียนต่อได้ในทุกสาขาวิชาและทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

13. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เป็นอีกหนึ่งคณะสายสังคม โดยจะเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเราจะได้ศึกษาทั้งกระบวนการและผลของการกระทำระหว่างคนในสังคม ชุมชน องค์กร ไปจนถึงสถาบันด้านสังคมแบบต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้น้อง ๆ สามารถสมัครเข้าเรียนต่อได้ในทุกสาขาและทุกมหาวิทยาลัย

14. คณะดุริยางคศิลป์

สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบสายศิลป์ภาษา แต่มีความสามารถด้านดนตรี การขับร้อง และการแสดง ก็สามารถสมัครเข้าเรียนต่อที่คณะดุริยางคศิลป์ได้ในทุกสาขาวิชาและทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

รายละเอียดคณะทั้งหมด : คณะดุริยางคศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร? เรียนจบแล้วทำงานอะไร?

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นเรียนเกี่ยวกับการออกแบบ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นน้อง ๆ ที่จะเรียนต่อในคณะนี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ รวมถึงพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ด้วย สาขาวิชาที่เปิดสอน เช่น สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น และสาขาวิชาทัศนศิลป์ เป็นต้น น้อง ๆ สามารถสมัครเข้าเรียนทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเลยนะจ๊ะ

รายละเอียดคณะทั้งหมด : 14 อาชีพที่น่าสนใจ ทางด้านศิลปะ และการออกแบบ

16. คณะรัฐศาสตร์

สำหรับคณะนี้น้อง ๆ สายศิลป์ภาษาก็สามารถสมัครเรียนต่อได้เช่นกัน โดยมีสาขาที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น สาขาการเมืองการปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งน้อง ๆ สามารถสมัครเรียนได้ในทุกสาขาและทุกมหาวิทยาลัย

รายละเอียดคณะทั้งหมด : คณะรัฐศาสตร์ ต้องเรียนอะไรบ้าง จบไปทำงานอะไร?

แนะนำคณะน่าเรียน สำหรับเด็กศิลป์ภาษา

17. คณะบริหารธุรกิจ

เป็นอีกหนึ่งคณะยอดฮิต สำหรับคณะบริหารธุรกิจที่มีน้อง ๆ ให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างหลากหลาย เช่น บัญชี การตลาด การเงิน และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น น้อง ๆ สายศิลป์ภาษาสามารถสมัครเรียนได้ในบางสาขาวิชาและบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัย

รายละเอียดคณะทั้งหมด : สาขาการตลาด (Marketing) เรียนได้ที่ไหน จบแล้วทํางานอะไร

18. คณะเศรษฐศาสตร์

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่มีความใฝ่ฝันอยากเรียนต่อด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถสมัครเรียนได้เช่นกัน โดยสามารถสมัครเรียนได้ทุกสาขาวิชาและทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน แต่ทั้งนี้น้อง ๆ ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะ เพราะเมื่อเข้าไปเรียนแล้ว วิชาที่จะต้องเจอเลยก็คือ คณิตศาสตร์ ที่จะมีการเรียนด้านคำนวณค่อนข้างเยอะเหมือนกัน พร้อมทั้งยังจะต้องเรียนด้านการวิเคราะห์ การวางแผนอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ

รายละเอียดคณะทั้งหมด : อยากเรียน เศรษฐศาสตร์ ต้องใช้คะแนนอะไร จบแล้วทำงานที่ไหน?

19. คณะจิตวิทยา

สำหรับคณะจิตวิทยาจะเรียนเกี่ยวกับกระบวนการทางจิต หมายถึง การทำงานของจิตใจ ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปิดสอนที่น่าสนใจ ได้แก่ จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาสังคม และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็นต้น โดยน้อง ๆ ที่เรียนจบสายศิลป์ภาษาจะสามารถสมัครเรียนได้เกือบทุกสาขาวิชา (ยกเว้น สาขาวิชาจิตวิทยาคลีนิก)

รายละเอียดคณะทั้งหมด : รอบรู้เรื่อง จิตวิทยา คืออะไร เรียนที่ไหน จบแล้วทำงานอะไร?

20. คณะมัลติมีเดีย

น้อง ๆ สายศิลป์ภาษาคนไหนที่ชื่นชอบด้านการออกแบบกราฟิก ทำเว็บ ทำสื่อดิจิทัลมีเดีย เอฟเฟคต์ แอนิเมชัน 3D บอกได้คำเดียวเลยว่าคณะนี้เหมาะกับน้อง ๆ มากค่ะ แต่ทั้งนี้น้อง ๆ สามารถสมัครเรียนได้เฉพาะบางสาขาวิชาและบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น ขึ้นอยู่เกณฑ์การคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นมา

21. คณะโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ คณะยอดฮิตที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการเรียนที่คณะนี้ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการขนส่งเพียงอย่างเดียว แต่น้อง ๆ ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ การวางแผนสินค้าคลคลัง การจัดเก็บ ควบคุม การบริหารธุรกิจ และความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การตลาดเบื้องต้นในการทำธุรกิจ อีกด้วย ทั้งเราสามารถสมัครเรียนได้เฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น ขึ้นอยู่เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยใช้คัดเลือก

รายละเอียดคณะทั้งหมด : โลจิสติกส์ สาขาที่ไม่เรียนเกี่ยวกับการขนส่งเพียงอย่างเดียว จบแล้วทำงานอะไร?

…..

22. คณะวิทยาการจัดการ

น้อง ๆ คนไหรที่ต้องการเข้าศึกษาต่อที่คณะนี้ จะต้องเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์เอาไว้ให้ดีเลย เพราะต้องนำมาใช้ในการเรียนอย่างแน่นอน รวมถึงในการทำงานด้วยนะจ๊ะ น้อง ๆ สามารถสมัคเรียนได้ทุกสาขาวิชาในทุก ๆ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

23. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

น้อง ๆ ศิลป์ภาษาก็สามารถเรียนต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้เช่นกัน แต่น้อง ๆ จะต้องมีการเตรียมตัวในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษกันไว้ให้ดีด้วยนะ เพราะต้องใช้แน่นอนทั้งในการเรียนและการทำงาน โดยน้อง ๆ สามารถสมัคเรียนได้ในบางสาวิชาและบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น

รายละเอียดคณะทั้งหมด : อยากเรียนบัญชี เลือกเรียนต่อที่ไหนดี คะแนนที่ใช้มีอะไรบ้าง?

24. คณะแพทยศาสตร์

น้อง ๆ สายศิลป์ภาษาก็สามารถสอบเข้าเรียนต่อแพทย์ได้เช่นกัน แต่สามารถสมัครเรียนได้เฉพาะรอบ กสพท เท่านั้น โดยน้อง ๆ จะต้องทำการทดสอบวิชาความถนัดแพทย์ด้วย เพื่อนำคะแนนมายื่นในการสมัครเข้าเรียน

รายละเอียดคณะทั้งหมด : เรียนแพทย์ 6 ปี ต้องเจออะไรบ้าง? ใช้คะแนนอะไรในการสอบเข้า?

อ้างอิงข้อมูลจาก FB : เรียนต่อที่ไหนดี, เว็บไซต์คณะของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

บทความที่น่าสนใจ