คณะดุริยางคศาสตร์ คณะน่าเรียน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร มหาวิทยาลัย วิทยาลัยดนตรี

ดุริยางคศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร? เลือกเรียนที่ไหนดี? เรียนจบแล้วทำงานอะไร?

Home / ข่าวการศึกษา / ดุริยางคศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร? เลือกเรียนที่ไหนดี? เรียนจบแล้วทำงานอะไร?

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันวงการเพลงของไทยกำลังเติบโตและมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความนิยมในการเรียนดนตรีในระดับมหาวิทยาลัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในไทยก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านดนตรีมากขึ้น จึงได้มีการเปิดการเรียนการสอนคณะ/สาขาวิชาด้านดนตรีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

คณะน่าเรียน ดุริยางคศาสตร์ เลือกเรียนที่ไหนดี?

ดังนั้น ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็จะพาน้อง ๆไปรู้จักกับคณะ/สาขาวิชาทางด้านดนตรีกันให้มากยิ่งขึ้นว่าเข้าไปเรียนแล้วจะต้องเจออะไรกันบ้าง มีมหาวิทยาลัยใดที่เปิดสอนบ้าง และเรียนจบออกไปแล้วสามารถประกอบอาชีพหรือทำงานสายได้บ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

สอนการเปิดช่องคอ โดยครูแก้ว…

Link : https://seeme.me/ch/krukeawacademy/9WQVGq?pl=yad2Wz

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 2. ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถที่โดดเด่นในด้านการขับร้อง การเล่นดนตรี หรือการแสดง อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อย
 3. ผู้สมัครจะต้องมีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางด้านดนตรี
 4. การขอรับทุนการศึกษาผู้สมัครจะต้องได้รับการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับทางคณะกรรมการตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดเอาไว้

** ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะมีคุณสมบัติของผู้สมัครที่แตกต่างกันออกไป น้อง ๆ ควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนสมัคด้วยนะจ๊ะ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่

 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะคณะครุศาสตร์ สาขานี้จะเรียนเพื่อไปเป็นคุณครู/อาจารย์ โดยแบ่งออกเป็นสาขาดนตรีไทยและสาขาดนตรีสากล ใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด 5 ปี และน้อง ๆ ที่สนใจอยากจะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาดนตรีศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งยังจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลคะแนนสอบ GAT/PAT5 (วิชาความถนัดเฉพาะวิชาชีพครู) ด้วย

เว็บไซต์ คณะคณะครุศาสตร์ : คลิกที่นี่

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แบ่งออกเป็น สาขาดุริยางคศิลป์ไทยและสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก และน้อง ๆ ที่สนใจอยากจะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาดนตรีศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี (ประวัติศาสตร์ดนตรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี) และภาคปฏิบัติ ฯลฯ

เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ : คลิกที่นี่

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาการแสดงดนตรี, สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส, สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์, สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง โดยการเรียนการสอนของที่นี่จะเน้นการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในด้านดนตรี

ซึ่งจะเริ่มเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานของวิชาทฤษฎีการดนตรี, ประวัติศาสตร์ด้านดนตรี, การฝึกโสตทักษะ, คีย์บอร์ดพื้นฐาน, กษะคีย์บอร์ดสำหรับนักเปียโน, การขับร้อง, เครื่องเอก, การรวมวง, ออร์เคสเตสชั่น และการรวมวงเชมเบอร์ ซึ่งในแต่ละชั้นปีก็จะเพิ่มความยากขึ้นเรื่อย ๆ

ข้อดีของการเลือกเรียนที่นี่ คือ มีสาขาที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นดนตรีเป็นก็สามารถสมัครเรียนได้ และสามารถสอบเข้าในรอบ Admission ได้อีกด้วย คือ สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ซึ่งจะเป็นการสอนผู้เรียนให้เป็นนักธุรกิจดนตรีที่เข้าใจภาพรวมของวงการดนตรี

ส่วนสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ จะเน้นการผลิตทีมงานเบื้องหลังและนักดนตรีคุณภาพ ที่สามารถแต่งเพลงได้และอัดเพลงเป็นได้ด้วยตนเอง

เว็บไซต์ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร : คลิกที่นี่

3. มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการแบ่งสาขาที่เปิดสอนออกเป็น 2 สาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่

 • สาขา Perform เรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติดนตรีคลาสสิก, ดนตรีแจ๊ส, การประพันธ์ดนตรี, ละครเพลง, ดนตรีสมัยนิยม, ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
 • สาขา Non-Perform เรียนเกี่ยวกับ ธุรกิจดนตรี (เรียนธุรกิจ), ดนตรีศึกษาและการสอน (เรียนเป็นครูดนตรี), เทคโนโลยีดนตรี (เรียนเพื่อเป็น Sound Engineer)

ในปัจจุบันวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกต่อทั้งหมด 4 รอบ และสามารถสอบเพื่อเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ได้ โดยการสอบจะใช้คะแนนสอบภาคทฤษฎี โสตทักษะ คะแนนสอบภาคปฏิบัติ และคะแนนสอบวิชาเฉพาะสาขา กำหนดการสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 : คลิกที่นี่

เว็บไซต์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล : คลิกที่นี่

ร้องยังไงให้ตรงคีย์เพลง ไม่เพี้ยน(เคล็ดลับการร้องคีย์ผู้ชายหรือผู้หญิง)​

Link : https://seeme.me/ch/krukeawacademy/9OVynk?pl=yad2Wz

4. มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มีแขนงวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ แขนงวิชาการแสดงดนตรี, แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา, แขนงวิชาการแสดงขับร้อง, แขนงวิชาการสอนดนตรี (เรียนเพื่อเป็นครูสอนดนตรี), แขนงวิชาการประพันธ์เพลง (เรียนเพื่อเป็นนักประพันธ์เพลง), แขนงวิชาการผลิตดนตรี (เรียนเพื่อผลิตงานดนตรี/โปรดิวเซอร์), แขนงวิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย

โดยผู้สมัครสามารถแสดงความจำนงในการเลือกแขนงวิชาเอกได้ตั้งแต่ในขั้นตอนการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แต่นักศึกษาและวิทยาลัยอาจปรับเปลี่ยนแขนงวิชาเอกของนักศึกษาอีกครั้งเมื่อนักศึกษาเรียนไปได้ 2 ภาคการศึกษาแล้ว (จบการศึกษาชั้นปีที่ 1) ซึ่งดูจากผลการเรียนของวิชาบังคับสำหรับการสมัครแขนงวิชาเอกนั้น ๆ

ส่วนระบบการศึกษาจะใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติจะมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

เว็บไซต์ วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต : คลิกที่นี่

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ประกอบด้วย

 • สาขาดุริยางคศาสตร์สากล คือ สาขาที่เน้นการปฏิบัติดนตรี มี 3 สาขาย่อย ได้แก่ ดนตรีคลาสสิก, การผลิตงานดนตรีเชิงธุรกิจ และดนตรีแจ๊ส สำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อน้อง ๆ จะต้องสอบปฏิบัติ อ่านโน้ต ความเข้าใจในดนตรี และอื่น ๆ
 • สาขาดนตรีศึกษา สาขาที่เรียนเพื่อเป็นครูสอนดนตรี น้อง ๆ จะต้องสอบข้อเขียนเกี่ยวกับประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ทฤษฎีดนตรี ดนตรีศึกษา ความรู้ทั่วไปทางดนตรี ใช้เวลาเรียน 5 ปี

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว : คลิกที่นี่

นอกจากนี้ก็ยังมีมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เปิดสอนด้านดนตรี ได้แก่ 

 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • วิทยาลัยศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยสยาม
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • คณะครุศาสตร์ และสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • คณะดนตรีและการแสดง, คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

** คะแนนที่ใช้ในการรับสมัคร หรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาในแต่ละปี (อาจจะ) มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นน้อง ๆ ควรที่จะเข้าไปศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสมัครให้ดีเสียก่อนผ่านเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย จะได้ไม่พลาดกันทีหลังนะจ๊ะ

เรียนจบแล้วทำงานด้านไหนได้บ้าง?

 1. นักดนตรี เล่นตามงานจ้างต่าง ๆ หรือเล่นตามร้านอาหาร/นักดนตรี รับจ้างอัดเสียงในอัลบั้มต่าง ๆ
 2. คอนดักเตอร์
 3. Sound Engineer ในห้องอัด หรืองานคอนเสิร์ต
 4. รับราชการ ดุริยางค์ทหารเรือ ทหารบก ทหารอากาศ ตำรวจ หรือกรมศิลปากร
 5. นักแต่งเพลง/ประพันธ์เพลง (แต่งเนื้อ แต่งทำนอง หรือเรียบเรียงดนตรี )
 6. อาจารย์สอนดนตรีตาม รร.ดนตรี หรือ สมัครเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน
 7. เปิดห้องซ้อมดนตรี หรือห้องอัดเสียง ให้เช่า ฯลฯ

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ