กิจกรรมมหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

มศว เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “วันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์” – วันที่ 20 ธ.ค. 62 นี้

Home / วาไรตี้ / มศว เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “วันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์” – วันที่ 20 ธ.ค. 62 นี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University : มศว) เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยไทยที่นอกจากจะมีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัยแล้วนั้น ยังมีกิจกรรมดี ๆ ให้เราได้ทำกันอีกด้วยมากมายอีกด้วย และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีกิจกรรมดี ๆ จากรั้ว มศว อย่างงาน “วันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์” มาฝากกันด้วยค่ะ

โครงการ วันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์ – มศว

โดยภายในงานผู้ที่เข้าร่วมจะได้พบกับ งานเสวนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่อง “Disruption Vs นาฏศิลป์ไทย ไม่ไปด้วยกันนะ” และ “แหกคอก ลอกครู สร้างองค์ความรู้ สู่ความยั่งยืนทางศิลปศึกษา” นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ การวาดภาพสีอะคริลิคสำหรับครู และนักเรียน 

ซึ่งงาน “วันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์” จะจัดขึ้นภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ อาคารนวัตกรรมศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์

โครงการวันครูศิลปะ “อารี สุทธิพันธุ์” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณครูศิลปะ ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อแวดวงทางศิลปศึกษาและศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนากระบวนการคิดของครูศิลปะในสังคมไทย รวมถึงกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและศิลปศึกษา ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นรูปประธรรมอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมทางศิลปศึกษา โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ซึ่งจัดขึ้นโดย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการ โครงการวันครูศิลปะ “อารี สุทธิพันธุ์”

วันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์

สำหรับใครที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

  • คุณสิรินาฎ มูลเมือง (กิจกรรม Workshop) เบอร์โทร : 089-863-8863
  • คุณสุจิตรา พุ่มพึ่ง (งานเสวนาช่วงเช้า) เบอร์โทร : 065-3959-6998
  • คุณสุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์ (งานเสวนาช่วงบ่าย) เบอร์โทร : 086-970-8346

หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว หรือ FB : PRswu

บทความที่น่าสนใจ