ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET ข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบโอเน็ต

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 – พร้อมเฉลย จาก สทศ. ครบทั้ง 3 ระดับชั้น

Home / ONET / ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 – พร้อมเฉลย จาก สทศ. ครบทั้ง 3 ระดับชั้น

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 นั้น อ่าน ” ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ”

ข้อสอบ O-NET ปี 2562

ในการนี้ สทศ. ได้นำ ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียน ได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ดียิ่งขึ้น

ข้อสอบ ชั้น ป.6

วิชาภาษาไทย : Download PDF
วิชาภาษาอังกฤษ : Download PDF
วิชาคณิตศาสตร์ : Download PDF
วิชาวิทยาศาสตร์ : Download PDF

ข้อสอบ ชั้น ม.3

วิชาภาษาไทย : Download PDF
วิชาภาษาอังกฤษ : Download PDF
วิชาคณิตศาสตร์ : Download PDF
วิชาวิทยาศาสตร์ : Download PDF

ข้อสอบ ชั้น ม.6

วิชาภาษาไทย : Download PDF
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : Download PDF
วิชาภาษาอังกฤษ : Download PDF
วิชาคณิตศาสตร์ : Download PDF
วิชาวิทยาศาสตร์ : Download PDF

ที่มา www.niets.or.th/th/content/view/17797

บทความแนะนำ

คลิปความรู้ต่างๆ

สรุปเนื้อหาเรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต I

เผยข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ EP.02

ดูเพิ่มเติม tutorme