ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET ข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบโอเน็ต

ข้อสอบ O-NET ปี 2563 – พร้อมเฉลย (PDF) จาก สทศ. ทั้ง 3 ระดับชั้น

Home / ONET / ข้อสอบ O-NET ปี 2563 – พร้อมเฉลย (PDF) จาก สทศ. ทั้ง 3 ระดับชั้น

ฝึกทำข้อสอบ ก่อนลงสนามจริง ! ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการ จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 , ชั้น ม.3 สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 และชั้น ม.6 สอบวันที่ 27, 29 มีนาคม 2564 นั้น

ข้อสอบ O-NET ปี 2563 พร้อมเฉลย

ในการนี้ สทศ. ได้นำ ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียน ได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ดียิ่งขึ้น

ข้อสอบ ชั้น ป.6

ข้อสอบ ชั้น ม.3

ข้อสอบ ชั้น ม.6

  • วิชาภาษาไทย : Download PDF
  • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : Download PDF
  • วิชาภาษาอังกฤษ : Download PDF
  • วิชาคณิตศาสตร์ : Download PDF
  • วิชาวิทยาศาสตร์ : Download PDF

ที่มา www.niets.or.th/th/content/view/22345

บทความแนะนำ

คลิปความรู้แนะนำ

EP 1 สมการ

EP 20 Photosynthesis 2

คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

ดูเพิ่มเติม tutorme