กระดาษคำตอบ การสอบโอเน็ต

ตัวอย่างข้อสอบ กระดาษคำตอบ การสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564

Home / ONET / ตัวอย่างข้อสอบ กระดาษคำตอบ การสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564

เว็บไซต์ของ สทศ. (www.niets.or.th) ได้แจ้งข้อมูลสำคัญ สำหรับน้องๆ ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบ ในการสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2564 โดยมีทั้ง ตัวอย่างข้อสอบ, รูปแบบและจำนวนข้อสอบ, ตัวอย่างกระดาษคำตอบในวิชาต่างๆ ให้ได้ลองฝึกซ้อมก่อนลงสนามสอบจริง

ข้อมูลสำคัญ การสอบโอเน็ต 2564 ม.6

รายละเอียด

1. ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 : อ่าน > PDF

2. ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2564 : อ่าน > : PDF

3. รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)

3.1 วิชาภาษาไทย 3.2 วิชาภาษาอังกฤษ 3.3 วิชาสังคมศึกษา 3.4 วิชาคณิตศาสตร์ 3.5 วิชาวิทยาศาสตร์

4. ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

4.1 วิชาภาษาไทย 4.2 วิชาภาษาอังกฤษ 4.3 วิชาสังคมศึกษา 4.4 วิชาคณิตศาสตร์ 4.5 วิชาวิทยาศาสตร์

5. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET : อ่าน > PDF

ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.6

ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.6

ระเบียบการเข้าห้องสอบ

ระเบียบการเข้าห้องสอบ

อุปกรณ์เข้าห้องสอบ

อุปกรณ์เข้าห้องสอบ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

การเข้าสู่ระบบต่างๆ

ที่มาเนื้อหา www.niets.or.th/th/catalog/view/214

ตัวอย่างข้อสอบในแต่ละปี

บทความแนะนำ