กระดาษคำตอบ ตัวอย่าง

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบ O-NET (ปีการศึกษา 2561)

Home / ONET / ตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบ O-NET (ปีการศึกษา 2561)

ข้อมูลจาก ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม. 6 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รายละเอียดดังนี้

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบของนักเรียนไทย

UPDATE : ตัวอย่างข้อสอบ กระดาษคำตอบ การสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ วิชาภาษาไทย | วิชาสังคมศึกษา | วิชาภาษาอังกฤษ | วิชาคณิตศาสตร์ | วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาภาษาไทย

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ-วิชาภาษาไทย

ภาษาไทย PDF M6-ans-sht01

วิชาสังคมศึกษา

วิชาสังคมศึกษา

PDF วิชาสังคมศึกษา M6-ans-sht02

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ

PDF วิชาภาษาอังกฤษ M6ans-sht03

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์

PDF วิชาคณิตศาสตร์ M6-ans-sht04

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

PDF วิชาวิทยาศาสตร์ M6-ans-sht05

ที่มา www.niets.or.th/th/catalog/view/214

บทความแนะนำ