o-net การสอบโอเน็ต ประกาศหยุดเรียน ฝุ่นพิษ ฝุ่นละออง โอเน็ต

ด่วน! สั่งปิดโรงเรียน-มหาวิทยาลัย 2 วัน หนีฝุ่น PM2.5 | ป.6, ม.3 ยังสอบ O-NET กำหนดการเดิม

Home / ข่าวการศึกษา / ด่วน! สั่งปิดโรงเรียน-มหาวิทยาลัย 2 วัน หนีฝุ่น PM2.5 | ป.6, ม.3 ยังสอบ O-NET กำหนดการเดิม

ด่วน!! เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับกระทบ ตามรายงายของกรมมลพิษพบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าสูงเกินมาตรฐาน

ศธ. สั่งปิดโรงเรียน-มหาวิทยาลัย 2 วัน หนีฝุ่น PM2.5

จากการประชุมหารือในส่วนของผลกระทบต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ขณะนี้โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 437 แห่ง ได้สั่งให้เด็ก ๆ เลิกเรียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ดังนั้นในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วได้ข้อสรุปว่า มีมาตรการสั่งปิดโรงเรีรยนขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนเอกชนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะทำหนังสือขอความร่วมมือให้ดำเนินการหยุดการเรียนการสอนต่อไป

สั่งหยุดเรียน วันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. 62

ซึ่งการสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กทม. อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย จะดำเนินการสั่งปิดเบื้องต้นเป็นเวลา 2 วันด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป, วันที่ 31 มกราคม จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้จะมีการประเมินสถานการณ์ฝุ่นละอองอีกครั้งในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ศธ. สั่งปิดโรงเรียน-มหาวิทยาลัย 2 วัน หนีฝุ่น PM2.5

ย้ำ! ยังมีการจัดสอบ O-NET เหมือนเดิม ป.6 และ ม.3

สำหรับ เรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะสอบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 หากโรงเรียนใดมีความจำเป็นที่จะต้องติวให้กับนักเรียนเพื่อทำการทดสอบดังกล่าว ก็ขอให้เป็นอำนาจของทางโรงเรียนพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าจะใช้วิธีไหนอย่างไร โดย ศธ. ยืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนสอบโอเน็ต (O-NET) อย่างแน่นอน

จุฬาฯ ประกาศงดการเรียนการสอน

ล่าสุด! ทางด้านเพจเฟซบุ๊ก สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศดการเรียนการสอนและให้หยุดงานโดยไม่ถือเป็นการขาดงานและไม่นับเป็นวันลา ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 205 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ม.รามฯ ประกาศหยุดเรียนระดับประถมฯ – ป.เอก

ทางด้านเพจเฟบุ๊กของมหาวิทยาลัยรามคำแหง PR Ramkhamhaeng University ได้โพสต์ภาพประกาศงดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักเรียนและนักศึกษา เนื่องจากเกิดเหตุสภาพอากาศที่มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มจธ. ประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อมูลจาก : news.mthai.com, FB : สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กระทรวงศึกษาธิการPR Ramkhamhaeng UniversityKMUTT

บทความที่น่าสนใจ