9 วิชาสามัญ GAT Onet PAT TCAS กสพท การสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทความการศึกษา

สรุปการสอบ O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง

Home / ข่าวการศึกษา / สรุปการสอบ O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง

เชื่อได้เลยว่าจะต้องมีน้องๆ หลายคน ที่กำลังงงหรือสงสัยอยู่ว่าการสอบ กสพท, GAT/PAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ คือการสอบอะไร แล้วจะต้องสอบวิชาอะไรบ้าง เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง และมีกำหนดสอบในเดือนไหนบ้าง ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จะพาน้องๆ ทุกคนมาไขข้อสงสัยเหล่านี้กัน ถ้าพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลย

สรุปทุกการสอบของเด็กไทย

มาเริ่มกันที่…

1. การสอบ O-NET

O-NET หรือมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Ordinary National Educational Test คือการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้น ป.6 นักเรียนชั้น ม.3 และนักเรียน ม.6 ซึ่งจะทำการทดสอบเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

โดยที่น้องๆ ไม่ต้องสมัครสอบเอง แต่ทางโรงเรียนจะเป็นคนสมัครสอบให้กับเราทุกคนในแต่ละดับชั้น (ป.6 ม.3 และ ม.6) เพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยได้มีการแบ่งเนื้อหาที่สอบ ออกเป็นระดับชั้นการศึกษาดังต่อไปนี้

O-NET นักเรียนชั้น ป.6

 1. คณิตศาสตร์
 2. ภาษาไทย
 3. วิทยาศาสตร์
 4. ภาษาอังฤษ

O-NET นักเรียนชั้น ม.3

 1. คณิตศาสตร์
 2. ภาษาไทย
 3. วิทยาศาสตร์
 4. ภาษาอังกฤษ

O-NET นักเรียนชั้น ม.6

 1. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 2. คณิตศาสตร์
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. ภาษาไทย
 5. วิทยาศาสตร์

ดังนั้น การสอบโอเน็ต (O-NET) จึงถือได้ว่า เป็นการสอบที่มีความสำคัญ ไม่แพ้การสอบในแบบอื่นๆ เลย เพราะน้องๆ จะต้องใช้ผลคะแนนสอบ O-NET ในการสมัครเข้าเรียนต่อทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาอีกด้วย และนี่ก็คือ 5 เหตุผลน่ารู้ว่าทำไมน้องๆ จะต้องเข้าสอบ O-NET ให้ครบทุกครั้ง : คลิกที่นี่ 

โดยเฉพาะน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ม.6 ยิ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการสอบ O-NET เพราะคะแนนสอบโอเน็ตทั้ง 5 วิชานั้น ทางมหาวิทยาลัยจะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาเข้าเรียนต่อของน้องๆ ด้วยจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นรอบรับตรงของ กสพท, รับตรง (ในบางมหาวิทยาลัย) และรอบแอดมิชชั่น ล้วนแต่ก็ต้องใช้คะแนนสอบโอเน็ตทั้งนั้น (อ่านเพิ่มเติม O-NET มีความสำคัญอย่างไรบ้าง? ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย : คลิกที่นี่)

. . . . .

เด็ก ม.6 ห้ามพลาด!! เผยข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์…

น้องๆ สามารถเข้าไปดูคลิปเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

2.การสอบ GAT/PAT 

GAT/PAT เป็นอีกหนึ่งการสอบที่สำคัญสำหรับน้องๆ นักเรียนชั้น ม.6 หรือนักเรียนเทียบเท่า โดยน้องๆ จะต้องทำการสมัครสอบด้วยตนเอง และเลือกวิชาที่จะสอบของ PAT เอง ส่วน GAT น้องๆ จะต้องทำการสอบทั้งสองส่วนให้ครบถ้วน ซึ่งผลคะแนนสอบ GAT/PAT จะถูกนำมาเป็นคะแนนที่ใช้สำหรับสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยการสอบ GAT/PAT ได้มีการแบ่งเนื้อหาที่ออกสอบเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

1. GAT มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า General Aptitude Tests เป็นแบบทดสอบความถนัดทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 • ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 % (อ่านเพิ่มเติม GAT พาร์ทเชื่อมโยง พร้อมตัวอย่างข้อสอบ+เฉลย : คลิกที่นี่)
 • ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 % (อ่านเพิ่มเติม 70 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกบ่อย : คลิกที่นี่)

2. PAT มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Professional and Academic Aptitude Test เป็นความรู้พื้นฐานและศักยภาพที่จะใช้สำหรับเรียนต่อในวิชาชีพนั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จ แบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ

 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (อ่านเพิ่มเติม ข้อสอบ PAT 1+เฉลย ปี 2552-2560 : คลิกที่นี่)
 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (อ่านเพิ่มเติม ข้อสอบ PAT 2+เฉลย : คลิกที่นี่)
 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย

 • – PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 • – PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
 • – PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 • – PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
 • – PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
 • – PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
 • – PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

ทั้งนี้ การสอบ GAT/PAT จาหเดิมที่มีการจัดการสอบหลายครั้งในหนึ่งปี แต่สำหรับในปีการศึกษา 2561 นี้ ได้ลดเหลือการสอบเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT7) คือ วิชาความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) เข้ามาด้วย โดยได้มีการสอบในวันเวลาเดียวกับการสอบ PAT 7.1-7.6  (อ่านเพิ่มเติม รวมเนื้อหาที่ออกสอบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561 : คลิกที่นี่)

. . . . .

พิชิต GAT สัญลักลักษณ์แบบที่ 1 Part 1

น้องๆ สามารถเข้าไปดูคลิปเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

3. การสอบ 9 วิชาสามัญ 

9 วิชาสามัญ เป็นข้อสอบกลางที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเรียกย่อๆ ว่า สทศ. เพื่อนำมาใช้ในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย โดยจากเดิมจะสอบเพียง 7 วิชาเท่านั้น แต่เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาของสายศิลป์ด้วย (ทำการเปลี่ยนตั้งแต่ปี 2559) จึงได้มีการเพิ่มเข้าไปอีก 2 วิชา รวมเป็น 9 วิชา ดังนี้

 1. วิชาภาษาไทย
 2. วิชาสังคมศึกษา
 3. วิชาภาษาอังกฤษ
 4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (สายวิทย์และศิลป์คำนวณ)
 5. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์ภาษา)
 6. วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สายศิลป์ภาษา)
 7. วิชาฟิสิกส์
 8. วิชาเคมี
 9. วิชาชีววิทยา

น้องๆ สามารถเข้าไปลองทำข้อสอบ 9 วิชาสามัญ + เฉลย : คลิกที่นี่ 

สำหรับคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญน้องๆ สามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ได้ เช่น โครงการของ กสพท, การรับตรงร่วมกัน ที่ได้มีการกำหนดคะแนน 9 วิชาสามัญในองค์ประกอบคัดเลือกถึง 70% เลยทีเดียว โดยที่แต่ละวิชาน้องๆ จะต้องได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มอีกด้วย

ซึ่งการสอบ 9 วิชาสามัญนี้ สามารถสอบได้ทั้งน้องๆ ที่เรียนในสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องสอบให้ครบทั้ง 9 วิชาก็ได้ แต่ให้น้องๆ เลือกสอบวิชาตามเกณฑ์การรับของแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ต้องการเรียนได้เลย (อ่านเพิ่มเติม เจาะลึก!! การสอบ 9 วิชาสามัญ : คลิกที่นี่)

. . . . .

ตะลุยโจทย์ ข้อสอบชีววิทยา 1 เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (PAT 2)

น้องๆ สามารถเข้าไปดูคลิปเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 

4. การสอบ กสพท 

น้องๆ อาจจะคุ้นหูกันบ้างแล้วสำหรับการสอบ กสพท หรือมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์จำนวน 16 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์จำนวน 6 สถาบัน และคณะสัตวแพทยศาสตร์จำนวน 8 สถาบัน และเภสัชศาสตร์จำนวน 11 สถาบัน โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ การสอบ กสพท อยู่ในรอบที่ 3 คือการรับตรงร่วมกันในระบบ TCAS (อ่านเพิ่มเติม ระบบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ TCAS ปี 61 : คลิกที่นี่)

สำหรับวิชาและเนิ้อหาที่ใช้สอบ กสพท มีดังนี้

1. วิชาเฉพาะหรือวิชาความถนัดแพทย์ เป็นวิชาที่ใช้สมัครสอบพร้อมกับ กสพท โดยจะใช้สัดส่วนทั้งหมด 30% ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

 • ด้านเชาว์ปัญญา เช่น คณิตศาสตร์ อนุกรมเลข อนุกรมภาพ การอ่านจับใจความ เป็นต้น
 • ด้านจริยธรรมทางการแพทย์ ซึ่งไม่มีสอนในห้องเรียน
 • ด้านทักษะการเชื่อมโยง คล้ายๆ กับการสอบ GAT แต่ก็ยังมีข้อแตกต่างอยู่บ้างนะ

2. 9 วิชาสามัญ

โดยจะเป็นการจัดสอบของทาง สทศ. จะใช้ 7 วิชาในการคัดเลือกจาก 9 วิชา ในสัดส่วน 70% ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) มีน้ำหนักคะแนน 40%, คณิตศาสตร์ (1) 20%, ภาษาอังกฤษ 20%, ภาษาไทย 10%, และสังคมศึกษา 10% โดยที่น้องๆ จะต้องทำคะแนนสอบให้ได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ทุกกลุ่มสาระวิชา

3. O-NET (ม.6)

เป็นข้อสอบขั้นพื้นฐานที่น้องๆ ทุกคนจะต้องทำการสอบ เพื่อเป็นการวัดผลการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยที่ O-NET จะไม่ได้นำมาเป็นสัดส่วนในองค์ประกอบการคิดคะแนน แต่น้องๆ จะต้องทำคะแนนสอบรวมทุกวิชาได้ไม่ต่ำกว่า 60%

อ่านเพิ่มเติม การคิดสัดส่วนนคะแนนสอบ กสพท ปีการศึกษา 2561 : คลิกที่นี่

. . . . .

พิชิต TCAS ยังไงให้อยู่หมัด #dek61

น้องๆ สามารถเข้าไปดูคลิปเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ