gat-pat pat2 ข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย ฟิสิกส์

ข้อสอบ PAT 2 วิชาเคมี+วิชาฟิสิกส์ พร้อมเฉลย (วิธีทำ) ฝึกกันเลย!!

Home / GAT/PAT / ข้อสอบ PAT 2 วิชาเคมี+วิชาฟิสิกส์ พร้อมเฉลย (วิธีทำ) ฝึกกันเลย!!

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 น้องๆ เตรียมตัวพร้อมกันหรือยัง? สำหรับใครที่ต้องสอบ PAT 2 ด้วย ลองมาดูนี่กันเลย กับข้อสอบในวิชาเคมีและวิชาฟิกสิกส์ พร้อมเฉลยที่มีขั้นตอนการทำอย่างละเอียดอธิบายให้เราเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นมาให้ดูกันด้วยนะ .. ข้อสอบ PAT 2 วิชาเคมี+วิชาฟิสิกส์

ข้อสอบ PAT 2 วิชาเคมี+วิชาฟิสิกส์ พร้อมเฉลย

ข้อสอบนี้ออกทุกปี #ฟิสิกส์แม่งเถื่อน

1. วิชาเคมี

ข้อสอบ PAT 2 เคมี ฟิสิกส์ พร้อมเฉลย (วิธีทำ)

ข้อสอบ PAT 2 วิชาเคมี+วิชาฟิสิกส์ พร้อมเฉลย (วิธีทำ)

ข้อสอบ PAT 2 เคมี ฟิสิกส์ พร้อมเฉลย (วิธีทำ)

ข้อสอบ PAT 2 เคมี ฟิสิกส์ พร้อมเฉลย (วิธีทำ)

ข้อสอบ PAT 2 เคมี ฟิสิกส์ พร้อมเฉลย (วิธีทำ)

ข้อสอบ PAT 2 เคมี ฟิสิกส์ พร้อมเฉลย (วิธีทำ)

2. วิชาฟิสิกส์

ข้อสอบ PAT 2 เคมี ฟิสิกส์ พร้อมเฉลย (วิธีทำ)

ข้อสอบ PAT 2 เคมี ฟิสิกส์ พร้อมเฉลย (วิธีทำ)

ข้อสอบ PAT 2 เคมี ฟิสิกส์ พร้อมเฉลย (วิธีทำ) ข้อสอบ PAT 2 วิชาเคมี+วิชาฟิสิกส์ พร้อมเฉลย

ข้อสอบ PAT 2 เคมี ฟิสิกส์ พร้อมเฉลย (วิธีทำ)

ที่มา เพจเฟซบุ๊ก : VExam by VStudy

คลิปแนะนำ

Link : https://seeme.me/ch/devilphysic/kpN6mM

บทความที่เกี่ยวข้อง :