gat-pat T-GAT T-PAT TCAS ทปอ. รูปแบบข้อสอบ แนะแนวการศึกษา

ทปอ. เตรียมปรับ TCAS รูปแบบใหม่ ลดรอบ ลดรูปแบบ – พร้อมปรับข้อสอบ GAT/PAT

Home / ข่าวการศึกษา / ทปอ. เตรียมปรับ TCAS รูปแบบใหม่ ลดรอบ ลดรูปแบบ – พร้อมปรับข้อสอบ GAT/PAT

#Dek64 เป็นต้นไป เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยค่ะ หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้ประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS ว่าจะมีการค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไปทีละนิดตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 จนถึงปีการศึกษา 2566

เจอแน่นอน! GAT/PAT รูปแบบใหม่

ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS นั้น จะมีการลดรอบรับสมัคร ลดรูปแบบการสมัคร-ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และยังรวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบใหม่ โดยมีรายละเอียดน่ารู้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด #TCAS63 : กำหนดการ TCAS63 – แนวทางการพัฒนาระบบ TCAS ใหม่

ทปอ. เตรียมปรับ TCAS รูปแบบใหม่ ลดรอบ ลดรูปแบบ

การปรับ TCAS รูปแบบใหม่

ปีการศึกษา 2564

 • จะมีการใช้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS64 รูปแบบใหม่ คือ สมัคร 5 รอบ และทำการยืนยันสิทธิ์เพียงแค่ 4 รอบเท่านั้น
 • เริ่มทำการจัดสอบ GAT/PAT ข้อสอบใหม่ โดยจะเริ่มเปลี่ยนที่ข้อสอบ GAT ก่อน เป็น T-GAT
 • การรับสมัคร TCAS64 – TCAS66 จะมีการใช้ระบบ Double Sorting เพื่อช่วยทำให้นักเรียนมีที่นั่งตามต้องการได้มากที่สุด

ปีการศึกษา 2565

 • จะมีรวมการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 และ 2
 • การคัดเลือก TCAS65 จะใช้ระบบการคัดเลือก TCAS64 ใหม่
 • เตรียมความพร้อมในการปรับข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชาใหม่

ปีการศึกษา 2566

 • มีการใช้ระบบ TCAS66 ใหม่ โดยจะมีการสมัคร 5 รอบ และยืนยันสิทธิ์เหลือเพียง 3 รอบ
 • มีการใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ ในรอบแอดมิชชัน
 • ใช้ผลคะแนนสอบรายวิชาของ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชาในรูปแบบใหม่
 • มีการปรับเปลี่ยนข้อสอบ PAT เป็น T-PAT

ทปอ. เตรียมปรับ TCAS รูปแบบใหม่ ลดรอบ ลดรูปแบบ

การปรับข้อสอบ GAT (T-GAT)

ในปีการศึกษา 2564 นั้น จะมีการปรับเปลี่ยนข้อสอบ GAT โดยจะมีการเพิ่มข้อสอบที่มีชื่อว่า T-GAT ซึ่งเป็นการทดสอบในแบบ Aptitude & Competency Examination เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วย

ทั้งนี้จะเข้ามาเป็นตัวเลือกให้มหาวิทยาลัยที่ต้องการวัดความถนัดและสมรรถนะของนักเรียนในการสอบเข้าเรียนต่อ เพิ่มเติมจากข้อสอบที่มีอยู่แล้วอย่าง GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ และ O-NET ที่ยังคงใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกอยู่เหมือนเดิม โดยจะเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกรอบที่ 2 โควตา, รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ

การทดสอบแบบ Aptitude & Competency Examination ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

(a) English Communication (800 คะแนน)

 • Evidence-Based Reading
 • Writing and Language Usage

(b) Cognitive & Logical Thinking (800 คะแนน)

 • Quantitative Math
 • Analytical and Logical thinking

(c) Future Workforce Competencies (800 คะแนน)

 • Essential skills
 • Global citizen attitude

การปรับข้อสอบ PAT (T-PAT)

สำหรับในส่วนของข้อสอบ PAT จะมีการปรับเปลี่ยนข้อสอบในปีการศึกษา 2566 ให้เป็น T-PAT โดยจะมีการลดจำนวนข้อสอบจาก 7 วิชา เหลือเพียง 5 วิชาเท่านั้น ได้แก่

 • แพทยศาสตร์ (โดยจะรวมทั้ง ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์)
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ศิลปกรรมศาสตร์
 • ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.admissionpremium.com, www.mytcas.com, www.cupt.net

บทความที่น่าสนใจ