Admission TCAS TCAS66 คณะ ทปอ. อันดับ

รายชื่อ 10 สาขา/คณะ ที่มีผู้สมัครสูงสุดใน TCAS 2566 รอบ 3 (Admission)

Home / ข่าวการศึกษา / รายชื่อ 10 สาขา/คณะ ที่มีผู้สมัครสูงสุดใน TCAS 2566 รอบ 3 (Admission)

เมื่อวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เปิดระบบให้นักเรียนที่จบชั้น ม.6 ทั่วประเทศ ยื่นสมัคร TCAS รอบที่ 3 หรือรอบ Admission ผ่าน mytcas.com ซึ่งเป็นการสมัครคณะ/สาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยที่สนใจ

รายชื่อ 10 สาขา/คณะ ที่มีผู้สมัครสูงสุดใน TCAS 2566

โดย หลังปิดระบบ ทปอ.ได้เผยยอดผู้สมัครรอบ 3 Admission โดยปีนี้มีผู้สมัครทั้งหมด 124,815 คน มีจำนวนที่นั่งเรียกรับ 124,177 ที่นั่ง พร้อมกับเผยรายชื่อ 10 สาขา/คณะ ที่มีผู้สมัครสูงสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ค. 2566) ดังนี้

อันดับ 1 คณะมนุษยศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ยอดรับ 38 คน
ยอดสมัคร 9,244 คน
อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 243

อันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ยอดรับ 50 คน
ยอดสมัคร 8,370 คน
อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 167

อันดับ 3 คณะวารสารศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ยอดรับ 225 คน
ยอดสมัคร 7,877 คน
อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 35

อันดับ 4 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์

ยอดรับ 80 คน
ยอดสมัคร 7,773 คน
อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 97

อันดับ 5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ม.เกษตรศาสตร์

ยอดรับ 85 คน
ยอดสมัคร 7,556 คน
อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 89

อันดับ 6 คณะสังคมมานุษยวิทยา สาขาสังคมมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์

ยอดรับ 95 คน
ยอดสมัคร 7,338 คน
อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 77

อันดับ 7 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์

ยอดรับ 40 คน
ยอดสมัคร 6,501 คน
อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 163

อันดับ 8 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค ม.เชียงใหม่

ยอดรับ 25 คน
ยอดสมัคร 6,443 คน
อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 258

อันดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ (นอก กสพท) ม.ธรรมศาสตร์

ยอดรับ 60 คน
ยอดสมัคร 6,315 คน
อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 105

อันดับ 10 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยอดรับ 260 คน
ยอดสมัคร 6,297 คน
อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 24

ทั้งนี้ สาเหตุที่ปีการศึกษา 2566 มีจำนวนยอดผู้สมัครเพิ่มสูงขึ้น ในหลายสาขา/คณะ มหาวิทยาลัย เนื่องจากผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่อยากเข้าศึกษาต่อได้ถึง 10 อันดับ

ที่มา mytcas.com